Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IV modificari din 18 Februarie 2005

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

  • Titlul IV
  • 18 Februarie 2005
Art. 104
Optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii

Modifica norme metodologice:

- Punctul 5 va avea următorul cuprins:

Codul fiscal:

(6) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opţiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

 

Norme metodologice:

5. În sensul alin. (4) şi (6) ale art. 104 din Codul fiscal, ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează începând cu anul următor celui în care nu se mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 103 din Codul fiscal sau prin opţiune.

În sensul art. 104 alin. (6) din Codul fiscal, opţiunea se exercită şi de către contribuabilii care la data de 31 decembrie 2004 îndeplineau condiţiile pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor, prevăzute la art. 103 din Codul fiscal.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf