Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IV modificari din 1 August 2006

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

  • Titlul IV
  • 1 August 2006
Art. 103
Definitia microintreprinderii

Modifica:

67. La articolul 103, litera a) va avea următorul cuprins:

a) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 50% din veniturile totale;

Art. 107
Cota de impozitare

Modifica:

68. Articolul 107 va avea următorul cuprins:

ART. 107

Cota de impozitare

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009.

Art. 107^1
Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro

Introduce:

69. După articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 107^1, cu următorul cuprins:

ART. 107^1

Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 100.000 euro

Prin excepţie de la prevederile art. 109 alin. (2) şi (3), dacă, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în acest articol, fără a se datora majorări de întârziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad plăţile reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf