Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul II modificari din 9 Mai 2006

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 9 Mai 2006
Art. 23
Cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar

Introduce norme metodologice:

La titlul II "Impozitul pe profit" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 70 se introduce un nou punct, punctul 70^1, cu următorul cuprins:

70^1. Pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2006, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută este de 6% .

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf