Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul II modificari din 7 Septembrie 2006

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 7 Septembrie 2006
Art. 20
Venituri neimpozabile

Modifica:

la art. I pct. 8, cu referire la art. 20 lit. b) teza a II-a, în loc de: "... data transmiterii cu titlu gratuit a cesionării, ..." se va citi: "... data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionării, ...";

Art. 21
Cheltuieli

Modifica:

la art. I pct. 12, cu referire la art. 21 alin. (4) lit. m), în loc de: "... necesitatea prestării acestora, în scopul activităţilor desfăşurate ..." se va citi: "... necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate ...";

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf