Codul Fiscal - Titlul II modificari din 4 Decembrie 2008

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 4 Decembrie 2008
Art. 19^1
Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

Introduce:

1. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:

Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

ART. 19^1

(1) La calculul profitului impozabil, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare se acordă următoarele stimulente fiscale:

a) deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil în proporţie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual; în cazul în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit dispoziţiilor art. 26;

b) aplicarea metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.

(2) Stimulentele fiscale pentru cercetare-dezvoltare se acordă în condiţiile elaborării de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, a unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv cercetarea-dezvoltarea şi inovarea în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 200/2008, art. 19^1 se introduce incepand cu data de 01 ianuarie 2009.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf