Codul Fiscal - Titlul II modificari din 30 Martie 2005

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 30 Martie 2005
Art. 17
Cotele de impozitare

Modifica cuprinsul art. 17:

1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

ART. 17

Cotele de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu excepţiile prevăzute la art. 38.

Art. 19
Reguli generale

Modifica cuprinsul alin. (3) al art. 19:

2. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

(3) Contribuabilii care au optat până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vânzare cu plata în rate, pe măsură ce ratele devin scadente, beneficiază în continuare de această facilitate pe durata derulării contractelor respective; cheltuielile corespunzătoare sunt deductibile la aceleaşi termene scadente, proporţional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a contractului.

Art. 21
Cheltuieli

Abroga, la art. 21, alin. (3), lit. f:

3. La articolul 21 alineatul (3), litera f) se abrogă.

Introduce, la art. 21, alin. (4), dupa lit. r), lit. s):

4. La alineatul (4) al articolului 21, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

s) cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. g) şi m).

Art. 24
Amortizarea fiscala

Modifica cuprinsul alin. (12) al art. 24:

5. Alineatul (12) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

(12) Contribuabilii care au investit în mijloace fixe amortizabile sau în brevete de invenţie amortizabile şi care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii în funcţiune a mijlocului fix sau a brevetului de invenţie, până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligaţia să păstreze în patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de utilizare. În cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculează şi se stabilesc dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data aplicării facilităţii respective, potrivit legii.

Art. 30
Venituri obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare
Abroga alin. (5) al art. 30:
6. Alineatul (5) al articolului 30 se abrogă.
Art. 33
Reguli speciale aplicabile vanzarii-cesionarii proprietatilor imobiliare si titlurilor de participare
Abroga art. 33:
7. Articolul 33 se abrogă.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf