Codul Fiscal - Titlul II modificari din 30 Decembrie 2005

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 30 Decembrie 2005
Art. 21
Cheltuieli

Introduce, la art. 21, dupa alin. (4), alin. (5):

1. După alineatul (4) al articolului 21 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Regia Autonomă <<Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat>> deduce la calculul profitului impozabil următoarele cheltuieli:

a) cheltuielile reprezentând diferenţa dintre sumele cuvenite pe bază de contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvernul României şi Curtea Constituţională pentru plata activităţii de reprezentare şi protocol şi cheltuielile înregistrate efectiv de regie;

b) cheltuielile efectuate, în condiţiile legii, pentru asigurarea administrării, păstrării integrităţii şi protejării imobilului <> din domeniul public al statului;

c) cheltuielile aferente producerii şi emiterii permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, în condiţiile reglementărilor legale.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf