Codul Fiscal - Titlul II modificari din 28 Februarie 2014

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 28 Februarie 2014
Art. 20
Venituri neimpozabile

Modifica:

 

1. La articolul 20, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

e) veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.

 

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf