Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul II modificari din 22 August 2013

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 22 August 2013
Art. 20^1
Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

Introduce norme metodologice:

1. La punctul 21^2, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

- porez na dobit în Croaţia;

Art. 21
Cheltuieli

Modifica norme metodologice:

2. Punctul 35^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

35^1. Sunt deductibile în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 de euro, într-un an fiscal, pentru fiecare participant, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal, cheltuielile înregistrate de angajator în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării cheltuielilor de către angajator.

Art. 27^1
Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene

Introduce norme metodologice:

3. La punctul 86^1 paragraful 2, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

- porez na dobit în Croaţia;

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf