Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul II modificari din 2 August 2013

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 2 August 2013
Art. 20^1
Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

Introduce:

2. La articolul 20^1 alineatul (4), după litera a^1) se introduce o nouă literă, litera a^2), cu următorul cuprins:

a^2) societăţi aflate sub incidenţa legislaţiei croate, denumite «dionicko drustvo», «drustvo s ogranicenom odgovornoscu» şi alte societăţi constituite în conformitate cu legislaţia croată şi care sunt supuse impozitului pe profit în Croaţia;

Art. 27^1
Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene

Modifica:

3. La articolul 27^1, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(12) Dispoziţiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din state membre diferite şi transferului sediului social al unei societăţi europene sau societăţi cooperative europene între statele membre.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf