Codul Fiscal - Titlul II modificari din 19 Iulie 2013

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 19 Iulie 2013
Art. 21
Cheltuieli

Modifica:

47. La articolul VI, litera b) a alineatului (6) al articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) cheltuielile aferente producerii si eliberarii cartii electronice de identitate, a cartii de identitate, a cartii de alegator aferente si a cartii de identitate provizorii, în conditiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf