Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul II modificari din 18 Octombrie 2012

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 18 Octombrie 2012
Art. 34
Declararea si plata impozitului pe profit

Modifica alin. (5), lit. b)

La articolul 34 alineatul (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf