Codul Fiscal - Titlul II modificari din 16 Octombrie 2008

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 16 Octombrie 2008
Art. 20
Venituri neimpozabile

Introduce:

3. La articolul 20, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e) în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzacţionarea titlurilor de participare pe piaţa autorizată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. În aceeaşi perioadă, cheltuielile reprezentând valoarea de înregistrare a acestor titluri de participare, precum şi cheltuielile înregistrate cu ocazia desfăşurării operaţiunilor de tranzacţionare reprezintă cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 127/2008, litera e) se introduce incepand cu data de 01 ianuarie 2009.

Art. 21
Cheltuieli

Modifica:

4. La articolul 21 alineatul (3), literele j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

j) cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;

k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;

 

5. La articolul 21 alineatul (4), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

h) cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se deţin participaţii, precum şi de diferenţele nefavorabile de valoare aferente obligaţiunilor emise pe termen lung, cu excepţia celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora. Excepţia nu se aplică pentru cheltuielile reprezentând valoarea de înregistrare a titlurilor de participare tranzacţionate pe piaţa autorizată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv;

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 127/2008, se modifica incepand cu data de 01 ianuarie 2009.

Art. 30
Venituri obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare

Introduce:

6. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) În perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impozitează profitul obţinut de persoanele juridice străine din tranzacţionarea pe piaţa autorizată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română.

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 127/2008, alin. (1^1) se introduce incepand cu data de 01 ianuarie 2009.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf