Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul II modificari din 13 Noiembrie 2009

Impozitul pe profit

  • Titlul II
  • 13 Noiembrie 2009
Art. 19^1
Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

Modifica:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 19^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În aplicarea prevederilor prezentului articol se elaborează norme privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf