Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul X modificari din 27 August 2004

Dispozitii finale

  • Titlul X
  • 27 August 2004
Art. 298
Abrogarea actelor normative

Introduce, la alin. (1), dupa pct. 43, pct. 43^1:

121. La articolul 298 alineatul (1), după punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 43^1, cu următorul cuprins:

43^1. Litera c) a alineatului (1) al articolului 70 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările ulterioare;

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf