Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul I modificari din 25 Mai 2009

Dispozitii generale

  • Titlul I
  • 25 Mai 2009
Art. 11
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

Modifica:

1. La articolul 11, alineatul (1^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorităţile fiscale tranzacţiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin. Lista contribuabililor declaraţi inactivi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi va fi adusă la cunoştinţa publică în conformitate cu cerinţele prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf