Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul I modificari din 24 Noiembrie 2004

Dispozitii generale

  • Titlul I
  • 24 Noiembrie 2004
Art. 11
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

Introduce, la art. 11, dupa alin. (1), alin. (1^1) si (1^2):

3^1. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:

(1^1) Autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie efectuată de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorităţile fiscale tranzacţiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin. Lista contribuabililor declaraţi inactivi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în conformitate cu cerinţele prevăzute prin ordin.

Art. 12^1

Introduce, dupa art. 12, art. 12^1:

3^2. După articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu următorul cuprins:

ART. 12^1

Se interzice cesionarea ori înstrăinarea sub orice formă a acţiunilor, cu excepţia celor care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa de capital ori a părţilor sociale sau a activelor fixe ale contribuabililor, fără a fi adusă la cunoştinţa autorităţii fiscale competente, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal, cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea operaţiunii de cesionare sau înstrăinare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf