Codul Fiscal - Titlul I modificari din 2 Mai 2006

Dispozitii generale

  • Titlul I
  • 2 Mai 2006
Art. 12^1
Prevederi speciale privind schimbul de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene

Introduce cuprinsul art.12^1:

1. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:

Prevederi speciale privind schimbul de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene

ART. 12^1

Ministrul finanţelor publice va dispune prin ordin măsurile necesare pentru implementarea sistemului de cooperare administrativă şi schimb de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniul taxei pe valoarea adăugată, accizelor şi impozitului pe venit.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf