Codul Fiscal - Titlul I modificari din 16 Octombrie 2008

Dispozitii generale

  • Titlul I
  • 16 Octombrie 2008
Art. 7
Definitii ale termenilor comuni

Modifica:

1. La articolul 7 alineatul (1), punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

17. nerezident - orice persoană juridică străină, orice persoană fizică nerezidentă şi orice alte entităţi străine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii;

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 127/2008, pct. 17 se modifica incepand cu data de 01 ianuarie 2009.

Art. 12
Venituri obtinute din Romania

Modifica:

2. La articolul 12, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

i) venituri din transferul titlurilor de participare, aşa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, la o persoană juridică, dacă aceasta este persoană juridică română sau dacă cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una ori mai multe persoane juridice, reprezintă proprietăţi imobiliare situate în România, precum şi veniturile din transferul titlurilor de valoare, aşa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), emise de rezidenţi români;

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 127/2008,litera i) se modifica incepand cu data de 01 ianuarie 2009.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf