Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul I modificari din 11 Mai 2010

Dispozitii generale

  • Titlul I
  • 11 Mai 2010
Art. 11
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

Modifica:

11^1. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În cadrul unei tranzacţii între persoane române şi persoane nerezidente afiliate, precum şi între persoane române afiliate, autorităţile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricăreia dintre persoane, după cum este necesar, pentru a reflecta preţul de piaţă al bunurilor sau al serviciilor furnizate în cadrul tranzacţiei. La stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor între persoane afiliate se foloseşte cea mai adecvată dintre următoarele metode:

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf