Codul Fiscal - Art. 77^3

Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare

 • Art. 77^3
29 Decembrie 2006

Hotarare nr. 1861 din 21 decembrie 2006

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Abrogat

151^11. Prin taxe notariale aferente transferului se înţelege taxa de timbru pentru activitatea notarială, tariful pentru activitatea de publicitate imobiliară care se deduce din taxa de timbru pentru activitatea notarială, valoarea timbrului judiciar încasat pentru actul respectiv.

Declaraţia informativă se depune semestrial la organul fiscal în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea notarului public.

La declaraţia informativă întocmită în condiţiile de mai sus nu se anexează actele autentificate de către notarii publici, prin care s-au realizat tranzacţii imobiliare supuse impozitării în condiţiile prezentelor norme metodologice.

Declaraţia informativă cuprinde numai tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate imobiliară supuse impozitării în condiţiile prezentelor norme metodologice.

4 Iulie 2005

Hotarare nr. 610 din 23 iunie 2005

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

151^11. Prin taxe notariale aferente transferului se înţelege taxa de timbru pentru activitatea notarială, tariful pentru activitatea de publicitate imobiliară care se deduce din taxa de timbru pentru activitatea notarială, valoarea timbrului judiciar încasat pentru actul respectiv.

Declaraţia informativă se depune semestrial la organul fiscal în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea notarului public.

La declaraţia informativă întocmită în condiţiile de mai sus nu se anexează actele autentificate de către notarii publici, prin care s-au realizat tranzacţii imobiliare supuse impozitării în condiţiile prezentelor norme metodologice.

Declaraţia informativă cuprinde numai tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate imobiliară supuse impozitării în condiţiile prezentelor norme metodologice.

1 Iunie 2005

Legea nr. 163 din 1 iunie 2005

 • Text modificat

Text Nou

Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie:

 • a) părţile contractante;
 • b) valoarea înscrisă în documentul de transfer;
 • c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
 • d) taxele notariale aferente transferului.
30 Martie 2005

Ordonanta de urgenta nr. 24 din 24 martie 2005

 • Text modificat

Text Nou

Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie:

 • a) părţile contractante;
 • b) valoarea înscrisă în documentul de transfer;
 • c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
 • d) taxele notariale aferente transferului.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf