Codul Fiscal - Art. 77^2

Stabilirea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare

  • Art. 77^2
30 Martie 2005

Ordonanta de urgenta nr. 24 din 24 martie 2005

  • Text modificat

Text Nou

(1) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit art. 77^1.

(2) Notarii publici care autentifică actele între vii translative ale dreptului de proprietate au obligaţia de a calcula, de a încasa şi de a vira impozitul la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost autentificat actul.

(3) În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra construcţiilor sau terenurilor se face prin altă procedură decât cea notarială, contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut organelor fiscale în a căror circumscripţie este situat imobilul înstrăinat, în maximum 3 zile de la data înstrăinării bunului.

(4) Procedura de declarare, de calcul şi de plată a impozitului se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf