Codul Fiscal - Art. 76

Stabilirea venitului net din premii

  • Art. 76
30 Decembrie 2014

Ordonanta de urgenta nr. 92 din 29 decembrie 2014

  • Text modificat integral
  • Denumire modificata
  • Text Nou
  • Modifica Denumire

Text Nou

Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil.

1 Iunie 2005

Legea nr. 163 din 1 iunie 2005

  • Text modificat
Text VechiText Nou
Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil.
?
Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

30 Martie 2005

Ordonanta de urgenta nr. 24 din 24 martie 2005

  • Text modificat
Text VechiText Nou
Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil.
?
Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

30 Decembrie 2004

Ordonanta de urgenta nr. 138 din 29 decembrie 2004

  • Text modificat

Text Nou

Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil.
27 August 2004

Ordonanta nr. 83 din 19 august 2004

  • Text modificat
Text VechiText Nou
(5) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligaţia să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă, pentru activitatea respectivă.
?
(5) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, pentru activitatea respectivă.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

23 Decembrie 2003

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003

  • Publicare initiala

Text Initial

(1) Venitul net dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. Normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi se aprobă de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizează şi se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă.

(3) Dacă o activitate agricolă este desfăşurată de un contribuabil pe perioade mai mici - începere, încetare şi alte fracţii de an - decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic pe parcursul căreia se desfăşoară activitatea.

(4) Dacă o activitate agricolă a unui contribuabil înregistrează o pierdere datorată calamităţilor naturale, norma de venit aferentă activităţii se reduce, astfel încât să reflecte această pierdere.

(5) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligaţia să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă, pentru activitatea respectivă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf