Codul Fiscal - Art. 73

Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit

 • Art. 73
25 Martie 2015

Legea nr. 54 din 24 martie 2015

 • Text modificat

Text Nou

(7) În cadrul anului fiscal curent pentru veniturile realizate de persoanele fizice, individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice, care afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animale deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă.

(8) Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (7) şi evaluarea pierderilor se face la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti, comisie formată pe plan local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, un reprezentant al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti şi un reprezentant al direcţiei generale regionale a finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(9) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (7) şi (8) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

12 Decembrie 2014

Ordonanta de urgenta nr. 80 din 10 decembrie 2014

 • Text modificat

Text Nou

(6) Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

15 Noiembrie 2013

Ordonanta de urgenta nr. 102 din 14 noiembrie 2013

 • Text modificat
 • Modifica
 • Abroga
Text VechiText Nou

(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine.

?

(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale şi animalele prevăzute la art. 72 alin. (2).

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text Abrogat

(3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, potrivit tabelului următor:

Produse vegetale Suprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familiede albine Norma de venit
- lei -

Cereale

peste 2 ha

449
Plante oleaginoase peste 2 ha 458
Cartof  peste 2 ha  2.900
Sfeclă de zahăr  peste 2 ha  697
Tutun  peste 1 ha  1.060
Hamei pe rod  peste 2 ha  1.483
Legume în câmp  peste 0,5 ha  2.326
Legume în spaţii protejate  peste 0,2 ha  5.117
Leguminoase pentru boabe  peste 1,5 ha  801
Pomi pe rod  peste 1,5 ha  3.800
Vie pe rod  peste 1 ha  1.385
 Arbuşti fructiferi peste 1 ha  1.385
 Flori şi plante ornamentale peste 0,3 ha  11.773
 Animale    
Vaci  peste 2 capete  453
Bivoliţe  peste 2 capete  326
Oi  peste 50 capete  47
Capre  peste 25 capete  47
Porci pentru îngrăşat  peste 6 capete  56
Albine  peste 75 familii  40
Păsări de curte  peste 100 capete  3
29 Mai 2013

Legea nr. 168 din 29 mai 2013

 • Text modificat
 • Introduce
 • Modifica

Text Nou

(5) În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

Text VechiText Nou

(3) Normele de venit corespunzatoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa între 1 februarie 2013 si pâna la sfârsitul anului fiscal, potrivit tabelului urmator:

Produse vegetale Suprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine Norma de venit
- lei -
Cereale peste 2 ha 449
Plante oleaginoase peste 2 ha 458
Cartof peste 2 ha 3.488
Sfeclă de zahăr peste 2 ha 697
Tutun peste 1 ha 1.060
Hamei pe rod peste 2 ha 1.483
Legume în câmp peste 0,5 ha 4.001
Legume în spaţii protejate peste 0,2 ha 8.033
Leguminoase pentru boabe peste 1,5 ha 801
Pomi pe rod peste 1,5 ha 4.709
Vie pe rod peste 0,5 ha 1.385
Flori şi plante ornamentale peste 0,3 ha 11.773
     
Animale    
Vaci şi bivoliţe peste 2 capete 453
Ovine şi caprine 10-50 de capete 23
peste 50 de capete 65
Porci pentru îngrăşat 6-10 capete 56
peste 10 capete 177
Albine 50-100 de familii 70
peste 100 de familii 98
Păsări de curte 100-500 de capete 3
peste 500 de capete 2
?

(3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, potrivit tabelului următor:

Produse vegetale Suprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familiede albine Norma de venit
- lei -

Cereale

peste 2 ha

449
Plante oleaginoase peste 2 ha 458
Cartof  peste 2 ha  2.900
Sfeclă de zahăr  peste 2 ha  697
Tutun  peste 1 ha  1.060
Hamei pe rod  peste 2 ha  1.483
Legume în câmp  peste 0,5 ha  2.326
Legume în spaţii protejate  peste 0,2 ha  5.117
Leguminoase pentru boabe  peste 1,5 ha  801
Pomi pe rod  peste 1,5 ha  3.800
Vie pe rod  peste 1 ha  1.385
 Arbuşti fructiferi peste 1 ha  1.385
 Flori şi plante ornamentale peste 0,3 ha  11.773
 Animale    
Vaci  peste 2 capete  453
Bivoliţe  peste 2 capete  326
Oi  peste 50 capete  47
Capre  peste 25 capete  47
Porci pentru îngrăşat  peste 6 capete  56
Albine  peste 75 familii  40
Păsări de curte  peste 100 capete  3

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pâna cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

?

(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

6 Martie 2013

Hotarare nr. 84 din 6 martie 2013

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

149^12. Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine), deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.

149^13. În cazul contribuabilului care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

23 Ianuarie 2013

Ordonanta nr. 8 din 23 ianuarie 2013

 • Text modificat integral
 • Denumire modificata
 • Text Nou
 • Modifica Denumire

Text Nou

(1) Venitul dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit.

(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine.

(3) Normele de venit corespunzatoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa între 1 februarie 2013 si pâna la sfârsitul anului fiscal, potrivit tabelului urmator:

Produse vegetaleSuprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familie de albineNorma de venit
- lei -
Cerealepeste 2 ha449
Plante oleaginoasepeste 2 ha458
Cartofpeste 2 ha3.488
Sfeclă de zahărpeste 2 ha697
Tutunpeste 1 ha1.060
Hamei pe rodpeste 2 ha1.483
Legume în câmppeste 0,5 ha4.001
Legume în spaţii protejatepeste 0,2 ha8.033
Leguminoase pentru boabepeste 1,5 ha801
Pomi pe rodpeste 1,5 ha4.709
Vie pe rodpeste 0,5 ha1.385
Flori şi plante ornamentalepeste 0,3 ha11.773
   
Animale  
Vaci şi bivoliţepeste 2 capete453
Ovine şi caprine10-50 de capete23
peste 50 de capete65
Porci pentru îngrăşat6-10 capete56
peste 10 capete177
Albine50-100 de familii70
peste 100 de familii98
Păsări de curte100-500 de capete3
peste 500 de capete2

(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pâna cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

30 Decembrie 2004

Ordonanta de urgenta nr. 138 din 29 decembrie 2004

 • Text modificat

Text Nou

(1) Un contribuabil care desfăşoară o activitate agricolă, prevăzută la art. 71, poate opta pentru determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit art. 48.

(2) Dispoziţiile privind opţiunea prevăzută la art. 51 alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul contribuabililor menţionaţi la alin. (1).

27 August 2004

Ordonanta nr. 83 din 19 august 2004

 • Text modificat
Text VechiText Nou
Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin scăderea unei sume neimpozabile lunare de 8.000.000 lei din venitul din pensii.
?
Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin scăderea unei sume neimpozabile lunare de 9.000.000 lei din venitul din pensii.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

23 Decembrie 2003

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003

 • Publicare initiala

Text Initial

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin scăderea unei sume neimpozabile lunare de 8.000.000 lei din venitul din pensii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf