Codul Fiscal - Art. 69^1

Acordarea deducerii speciale pentru credite in cazul contribuabililor care obtin venituri din pensii

  • Art. 69^1
27 Iunie 2014

Ordonanta de urgenta nr. 46 din 26 iunie 2014

  • Articol nou

Text Nou

(1) Deducerea specială pentru credite se acordă pentru persoanele fizice care realizează un venit brut lunar din pensii la locul desemnat pentru acordarea deducerii speciale pentru credite, de până la 2.200 lei, inclusiv, în fiecare lună a perioadei impozabile în care se acordă deducerea şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la art. 56^1 alin. (5) lit. a) şi b).

(2) Deducerea specială pentru credite nu se mai acordă începând cu luna în care contribuabilul realizează venituri brute din pensii, mai mari de 2.200 lei/lună, la locul desemnat pe parcursul derulării contractului supus restructurării, pentru perioada respectivă sau pentru perioada în care plăţile nu au fost efectuate conform graficului stabilit de împrumutător după restructurarea creditului.

(3) Deducerea se acordă lunar, după încheierea perioadei de diminuare a ratei, în perioada prevăzută la art. 56^1 alin. (1) lit. d), şi reprezintă rata din această perioadă, dar nu mai mult de 900 lei/lună.

(4) Prevederile art. 56^1 alin. (9) se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor care realizează venituri din pensii.

(5) Obligaţiile privind acordarea deducerii speciale pentru credite prevăzute la art. 56^1 alin. (10) - (12) stabilite în sarcina angajatorilor revin plătitorilor de venituri din pensii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf