Codul Fiscal - Art. 43

Cotele de impozitare

 • Art. 43
23 Ianuarie 2013

Ordonanta nr. 8 din 23 ianuarie 2013

 • Text modificat
Text VechiText Nou
f) activităţi agricole;
?
f) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

 • a) activităţi independente;
 • b) salarii;
 • c) cedarea folosinţei bunurilor;
 • d) pensii;
 • e) activităţi agricole;
 • f) premii;
 • g) alte surse

este de 16% aplicată asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din categoria respectivă.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investiţii, din jocuri de noroc şi din transferul proprietăţilor imobiliare.
?

(1) Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

 • a) activităţi independente;
 • b) salarii;
 • c) cedarea folosinţei bunurilor;
 • d) investiţii;
 • e) pensii;
 • f) activităţi agricole;
 • g) premii;
 • h) alte surse.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute expres pentru categoriile de venituri cuprinse în titlul III.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

1 Iunie 2005

Legea nr. 163 din 1 iunie 2005

 • Text modificat
Text VechiText Nou
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investiţii şi din jocuri de noroc.
?
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investiţii, din jocuri de noroc şi din transferul proprietăţilor imobiliare.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

30 Martie 2005

Ordonanta de urgenta nr. 24 din 24 martie 2005

 • Text modificat
Text VechiText Nou
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investiţii şi din jocuri de noroc.
?
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investiţii, din jocuri de noroc şi din transferul proprietăţilor imobiliare.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

18 Februarie 2005

Hotarare nr. 84 din 03 februarie 2005

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

15. La determinarea impozitului anual/lunar, la plăţile anticipate cu titlu de impozit calculat pentru veniturile prevăzute la art. 41din Codul fiscal, bazele de calcul al impozitului vor fi stabilite prin rotunjire la mia de lei, prin neglijarea fracţiunilor sub 1.000 lei.
30 Decembrie 2004

Ordonanta de urgenta nr. 138 din 29 decembrie 2004

 • Text modificat

Text Nou

(1) Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

 • a) activităţi independente;
 • b) salarii;
 • c) cedarea folosinţei bunurilor;
 • d) pensii;
 • e) activităţi agricole;
 • f) premii;
 • g) alte surse

este de 16% aplicată asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din categoria respectivă.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investiţii şi din jocuri de noroc.

27 August 2004

Ordonanta nr. 83 din 19 august 2004

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2004, pentru calculul plăţilor anticipate, este prevăzut în următorul tabel:

Venitul anual impozabil (lei)

Impozitul anual (lei)

până la 28.800.000

18%

28.800.001 - 69.600.000

5.184.000 + 23% pentru ceea ce depăşeşte suma de 28.800.000 lei

69.600.001 - 111.600.000

14.568.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte suma de 69.600.000 lei

111.600.001 - 156.000.000

26.328.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte suma de 111.600.000 lei

peste 156.000.000

41.424.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 156.000.000 lei

Baremul lunar pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii şi pensii se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, având ca bază de calcul baremul anual de mai sus.

(2) Pentru anul 2004, impozitul anual se calculează prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual prevăzut la alin. (1), corectat, prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu rata inflaţiei realizate pe anul 2004, diminuată cu 1/2 din rata inflaţiei prognozate pe acest an.

(3) Începând cu anul fiscal 2005, baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul plăţilor anticipate cu titlu de impozit se stabileşte luându-se în calcul 1/2 din rata inflaţiei prognozate pentru anul respectiv, aplicată la baremul de impunere construit pe baza ratei inflaţiei realizate pe perioada ianuarie - octombrie şi a prognozei pe lunile noiembrie - decembrie ale anului precedent. Aceste baremuri se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(4) Începând cu anul fiscal 2005, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, pe baza baremului anual prevăzut la alin. (3), corectat cu variaţia ratei inflaţiei realizate, faţă de cea prognozată pe perioada impozabilă.

?

(1) Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2005, pentru calculul plăţilor anticipate, este prevăzut în următorul tabel:

Venitul anual impozabil (lei)

Impozitul anual (lei)

Până la 32.400.000

14%

32.400.001 - 174.000.000

4.536..000 + 26% pentru ceea ce depăşeşte suma de 32.400.000 lei

Peste 174.000.000

41.352.000 + 38% pentru ceea ce depăşeşte suma de 174.000.000 lei

Baremul lunar pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii, avand ca baza de calcul baremul anual de mai sus, este:

Venitul anual impozabil (lei)

Venitul anual impozabil (lei)
Până la 2.700.000

14%

2.700.001 - 14.500.000

378.000 + 26% pentru ceea ce depaseste suma de 2.700.000 lei

Peste 14.500.000

3.446.000 + 38% pentru ceea ce depaseste suma de 14.500.000 lei

(2) Pentru anul 2005, impozitul anual se calculează prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual prevăzut la alin. (1) corectat, prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu rata inflaţiei realizate pe anul 2005 diminuată cu 1/2 din rata inflaţiei prognozate pe acest an.

(3) Începând cu anul fiscal 2006, baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul plăţilor anticipate cu titlu de impozit se stabileşte luându-se în calcul 1/2 din rata inflaţiei prognozate pentru anul respectiv, aplicată la baremul de impunere construit pe baza ratei inflaţiei realizate pe perioada ianuarie - octombrie şi a prognozei pe lunile noiembrie - decembrie ale anului precedent. Aceste bareme se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(4) Începând cu anul fiscal 2006, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, pe baza baremului anual prevăzut la alin. (3), corectat cu variaţia ratei inflaţiei realizate faţă de cea prognozată luată deja în calcul pe perioada impozabilă. 

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

6 Februarie 2004

Hotararea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004

 • Norme metodologice modificate sau introduse
23 Decembrie 2003

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003

 • Publicare initiala

Text Initial

(1) Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2004, pentru calculul plăţilor anticipate, este prevăzut în următorul tabel:

Venitul anual impozabil (lei)

Impozitul anual (lei)

până la 28.800.000

18%

28.800.001 - 69.600.000

5.184.000 + 23% pentru ceea ce depăşeşte suma de 28.800.000 lei

69.600.001 - 111.600.000

14.568.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte suma de 69.600.000 lei

111.600.001 - 156.000.000

26.328.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte suma de 111.600.000 lei

peste 156.000.000

41.424.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 156.000.000 lei

Baremul lunar pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii şi pensii se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, având ca bază de calcul baremul anual de mai sus.

(2) Pentru anul 2004, impozitul anual se calculează prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual prevăzut la alin. (1), corectat, prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu rata inflaţiei realizate pe anul 2004, diminuată cu 1/2 din rata inflaţiei prognozate pe acest an.

(3) Începând cu anul fiscal 2005, baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul plăţilor anticipate cu titlu de impozit se stabileşte luându-se în calcul 1/2 din rata inflaţiei prognozate pentru anul respectiv, aplicată la baremul de impunere construit pe baza ratei inflaţiei realizate pe perioada ianuarie - octombrie şi a prognozei pe lunile noiembrie - decembrie ale anului precedent. Aceste baremuri se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(4) Începând cu anul fiscal 2005, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, pe baza baremului anual prevăzut la alin. (3), corectat cu variaţia ratei inflaţiei realizate, faţă de cea prognozată pe perioada impozabilă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf