Codul Fiscal - Art. 41

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

 • Art. 41
23 Ianuarie 2013

Ordonanta nr. 8 din 23 ianuarie 2013

 • Text modificat
Text VechiText Nou
f) venituri din activităţi agricole, definite conform art. 71;
?
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 71;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

30 Decembrie 2010

Ordonanta de urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010

 • Text modificat
Text VechiText Nou

i) venituri din alte surse, definite conform art. 78.

?

i) venituri din alte surse, definite conform art. 78 şi 79^1.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

1 Iunie 2005

Legea nr. 163 din 1 iunie 2005

 • Text modificat
Text VechiText Nou

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

 • a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 46;
 • b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
 • c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 61;
 • d) venituri din investiţii, definite conform art. 65;
 • e) venituri din pensii, definite conform art. 68;
 • f) venituri din activităţi agricole, definite conform art. 71;
 • g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 75;
 • h) venituri din alte surse, definite conform art. 78.
?

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

 • a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 46;
 • b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
 • c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 61;
 • d) venituri din investiţii, definite conform art. 65;
 • e) venituri din pensii, definite conform art. 68;
 • f) venituri din activităţi agricole, definite conform art. 71;
 • g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 75;
 • h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 77^1;
 • i) venituri din alte surse, definite conform art. 78.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

30 Martie 2005

Ordonanta de urgenta nr. 24 din 24 martie 2005

 • Text modificat

Text Nou

g^1) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 77^1;
18 Februarie 2005

Hotarare nr. 84 din 03 februarie 2005

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

1. Veniturile din activităţi independente, inclusiv veniturile realizate de persoanele fizice în cadrul unor asocieri fără personalitate juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi veniturile din activităţi agricole sunt venituri pentru care determinarea impozitului se face pe venitul net anual impozabil, corespunzător fiecărei surse de venit, impozitul fiind final.

2. Veniturile din celelalte categorii de venituri se supun impozitării, pe fiecare loc de realizare, în cadrul acestor categorii de venituri, impozitul fiind final.

30 Decembrie 2004

Ordonanta de urgenta nr. 138 din 29 decembrie 2004

 • Text modificat

Text Nou

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

 • a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 46;
 • b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
 • c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 61;
 • d) venituri din investiţii, definite conform art. 65;
 • e) venituri din pensii, definite conform art. 68;
 • f) venituri din activităţi agricole, definite conform art. 71;
 • g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 75;
 • h) venituri din alte surse, definite conform art. 78.
6 Februarie 2004

Hotararea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004

 • Norme metodologice modificate sau introduse
23 Decembrie 2003

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003

 • Publicare initiala

Text Initial

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 47;

b) venituri din salarii, definite conform art. 56;

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 65;

d) venituri din investiţii, definite conform art. 69;

e) venituri din pensii, definite conform art. 72;

f) venituri din activităţi agricole, definite conform art. 75;

g) veniturile din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 79;

h) venituri din alte surse, definite conform art. 83.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf