Codul Fiscal - Art. 296^9

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. d) si de cele care primesc indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale

  • Art. 296^9
29 August 2012

Ordonanta nr. 15 din 23 august 2012

  • Text modificat
  • Denumire modificata
  • Modifica
  • Modifica Denumire
Text VechiText Nou

(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei, prevăzute la art. 293^3 lit. f) pct. 4 şi 5, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte nivelul de 740 lei.

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 4, preluate în plată de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele judeţene de pensii sau de către casele sectoriale de pensii, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă cuantumul indemnizaţiei.

?

(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei, prevăzute la art. 296^3 lit. d), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte nivelul de 740 lei.

(2) Pentru persoanele preluate în plată de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi de către casele sectoriale de pensii, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Articol redenumit.
13 Iulie 2012

Hotarare nr. 670 din 4 iulie 2012

  • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Abrogat

18. Pentru pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei, contribuţia datorată se calculează prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra întregului venit şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 lei.

Exemplul nr. 1 - În situaţia în care veniturile din pensii sunt în cuantum de 741 lei, contribuţia datorată va fi determinată astfel:

741 x 5,5% = 40,76 lei, rotunjit la 41 lei potrivit legii.

În această situaţie, pentru a rezulta o pensie netă de 740 lei, contribuţia datorată este de 1 leu.

Exemplul nr. 2 - În situaţia în care veniturile din pensii sunt în cuantum de 784 lei, contribuţia datorată va fi determinată astfel:

784 x 5,5% = 43,12 lei, rotunjit la 43 lei potrivit legii.

În această situaţie, contribuţia datorată este de 43 lei, iar pensia netă este de 741 lei.

8 Mai 2012

Ordonanta de urgenta nr. 15 din 08 mai 2012

  • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 şi 5, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă întregul venit, cu condiţia ca pensia netă să nu fie mai mică de 740 lei.

?

(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei, prevăzute la art. 293^3 lit. f) pct. 4 şi 5, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte nivelul de 740 lei.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

30 Decembrie 2011

Ordonanta de urgenta nr. 125 din 27 decembrie 2011

  • Text modificat integral

Text Nou

(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 şi 5, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă întregul venit, cu condiţia ca pensia netă să nu fie mai mică de 740 lei.

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 4, preluate în plată de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele judeţene de pensii sau de către casele sectoriale de pensii, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă cuantumul indemnizaţiei.

18. Pentru pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei, contribuţia datorată se calculează prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra întregului venit şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 lei.

Exemplul nr. 1 - În situaţia în care veniturile din pensii sunt în cuantum de 741 lei, contribuţia datorată va fi determinată astfel:

741 x 5,5% = 40,76 lei, rotunjit la 41 lei potrivit legii.

În această situaţie, pentru a rezulta o pensie netă de 740 lei, contribuţia datorată este de 1 leu.

Exemplul nr. 2 - În situaţia în care veniturile din pensii sunt în cuantum de 784 lei, contribuţia datorată va fi determinată astfel:

784 x 5,5% = 43,12 lei, rotunjit la 43 lei potrivit legii.

În această situaţie, contribuţia datorată este de 43 lei, iar pensia netă este de 741 lei.

1 Martie 2011

Hotarare nr. 150 din 23 februarie 2011

  • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

18. Pentru pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei, contribuţia datorată se calculează prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra întregului venit şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 lei.

Exemplul nr. 1 - În situaţia în care veniturile din pensii sunt în cuantum de 741 lei, contribuţia datorată va fi determinată astfel:

741 x 5,5% = 40,76 lei, rotunjit la 41 lei potrivit legii.

În această situaţie, pentru a rezulta o pensie netă de 740 lei, contribuţia datorată este de 1 leu.

Exemplul nr. 2 - În situaţia în care veniturile din pensii sunt în cuantum de 784 lei, contribuţia datorată va fi determinată astfel:

784 x 5,5% = 43,12 lei, rotunjit la 43 lei potrivit legii.

În această situaţie, contribuţia datorată este de 43 lei, iar pensia netă este de 741 lei.

30 Decembrie 2010

Ordonanta de urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010

  • Articol nou

Text Nou

Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 şi 5, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă veniturile din pensii care depăşesc 740 de lei. Contribuţia lunară se datorează asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contribuţie nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf