Codul Fiscal - Art. 296^8

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 3

  • Art. 296^8
30 Decembrie 2010

Ordonanta de urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010

  • Articol nou

Text Nou

Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 3, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se stabileşte asupra ajutorului social acordat. Contribuţia se suportă de la bugetul de stat.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf