Codul Fiscal - Art. 296^7

Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 2

  • Art. 296^7
30 Decembrie 2010

Ordonanta de urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010

  • Articol nou

Text Nou

Pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 2, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizaţia pentru creşterea copilului. Contribuţia se suportă de la bugetul de stat.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf