Codul Fiscal - Art. 296^33

Contribuabili

  • Art. 296^33
15 Noiembrie 2013

Ordonanta de urgenta nr. 102 din 14 noiembrie 2013

  • Articol nou

Text Nou

(1) Sunt obligate la plata impozitului pe construcţii, stabilit conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:

  • a) persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;
  • b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
  • c) persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

(2) În cazul operaţiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar în cadrul operaţiunilor de leasing operaţional, calitatea de contribuabil o are locatorul.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf