Codul Fiscal - Art. 296^27

Contribuabilii

  • Art. 296^27
20 Septembrie 2013

Ordonanta de urgenta nr. 88 din 18 septembrie 2013

  • Text modificat

Text Abrogat

a) cedarea folosinţei bunurilor;

30 Decembrie 2011

Ordonanta de urgenta nr. 125 din 27 decembrie 2011

  • Articol nou

Text Nou

(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de către persoanele care realizează venituri din:

  • a) cedarea folosinţei bunurilor;
  • b) investiţii;
  • c) premii şi câştiguri din jocuri de noroc;
  • d) operaţiunea de fiducie, potrivit titlului III;
  • e) alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78.

(2) Persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la cap. I, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri de natura celor menţionate la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - d), g) şi h), art. 52 alin. (1) lit. b) - d) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor prevăzute la alin. (1).

(3) Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la alin. (1) plătesc contribuţia asupra tuturor acestor venituri. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf