Codul Fiscal - Art. 296^21

Contribuabili

 • Art. 296^21
12 Decembrie 2014

Ordonanta de urgenta nr. 80 din 10 decembrie 2014

 • Text modificat
Text VechiText Nou

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

?

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

20 Septembrie 2013

Ordonanta de urgenta nr. 88 din 18 septembrie 2013

 • Text modificat

Text Nou

i) persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

2 August 2013

Ordonanta nr. 16 din 30 Iulie 2013

 • Text modificat
Text VechiText Nou

f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);

?

f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1), precum şi cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

29 Mai 2013

Legea nr. 168 din 29 mai 2013

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) datorează contribuţii sociale obligatorii pentru veniturile realizate, numai dacă aceste venituri sunt impozabile potrivit titlului III.

?

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) datorează contribuţii sociale obligatorii pentru veniturile realizate, numai dacă aceste venituri sunt impozabile potrivit prezentului cod.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

23 Ianuarie 2013

Ordonanta nr. 8 din 23 ianuarie 2013

 • Text modificat
Text VechiText Nou
g) persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. a) - c);
?
g) persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 71 alin. (1);

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou
h) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d).
?
h) persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 71 alin. (2) şi (5).

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(2) Persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) - c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi cele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).

?

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) datorează contribuţii sociale obligatorii pentru veniturile realizate, numai dacă aceste venituri sunt impozabile potrivit titlului III.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

29 August 2012

Ordonanta nr. 15 din 23 august 2012

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I - III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).

?

(2) Persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) - c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi cele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

30 Decembrie 2011

Ordonanta de urgenta nr. 125 din 27 decembrie 2011

 • Articol nou

Text Nou

(1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după caz:

 • a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • b) membrii întreprinderii familiale;
 • c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
 • d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
 • e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
 • f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);
 • g) persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. a) - c);
 • h) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d).

(2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I - III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf