Codul Fiscal - Art. 285^1

Scutiri si facilitati pentru persoanele juridice

 • Art. 285^1
29 Decembrie 2006

Hotarare nr. 1861 din 21 decembrie 2006

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

219^2. (1) Având în vedere şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului administrat potrivit Codului silvic de către Regia Naţională a Pădurilor, nu se datorează impozit pe teren.

(2) În categoria terenurilor folosite în scop economic de către Regia Naţională a Pădurilor, se încadrează următoarele terenuri:

 • a) răchitării, cod EFF-PDs;

 • b) arbuşti fructiferi, cod PSz;

 • c) păstrăvării, cod PSp;

 • d) fazanerii, cod PSf;

 • e) crescătorii animale cu blană fină, cod PSb;

 • f) centre fructe de pădure, cod PSd;

 • e) puncte achiziţie fructe, ciuperci, cod Psu;

 • f) ateliere împletituri, cod Psi;

 • g) secţii şi puncte apicole, cod Psa;

 • h) uscătorii şi depozite de seminţe, cod PSs;

 • i) ciupercării, cod PSc;

 • i) depozite forestiere, cod Paz.

18 Februarie 2005

Hotarare nr. 84 din 03 februarie 2005

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

219^1. Potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, coroborate cu cele ale art. 285^1 din Codul fiscal, elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
27 August 2004

Ordonanta nr. 83 din 19 august 2004

 • Text modificat

Text Nou

Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf