Codul Fiscal - Art. 283^1

Contracte de fiducie

  • Art. 283^1
2 Septembrie 2011

Ordonanta nr. 30 din 31 august 2011

  • Text modificat

Text Nou

În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf