Codul Fiscal - Art. 263

Calculul taxei

 • Art. 263
13 Martie 2015

Ordonanta de urgenta nr. 2 din 11 martie 2015

 • Text modificat

Text Nou

(2^1) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.

15 Noiembrie 2012

Legea nr. 209 din 13 noiembrie 2012

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm^3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică lei/200 cm^3 sau fracţiune din aceasta
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm^3 inclusiv 8
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm^3 şi 2.000 cm^3 inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm^3 şi 2.600 cm^3 inclusiv 72
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm^3 şi 3.000 cm^3 inclusiv 144
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm^3 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30
8. Tractoare înmatriculate 18

?

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nr. Crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

1.  Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv 8
2.  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv  18
3.  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv  72
4.  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv  144
5.  Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3  290
6.  Autobuze, autocare, microbuze  24
7.  Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv  30
8.  Tractoare înmatriculate  18

II. Vehicule înregistrate

1.  Vehicule cu capacitate cilindrică  lei / 200 cm3
1.1  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cm3  2 - 4
1.2  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cm3  4 - 6
2.

 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

50 - 150 lei/an

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

13 Iulie 2012

Hotarare nr. 670 din 4 iulie 2012

 • Norme metodologice modificate sau introduse
 • Introduce
 • Modifica

Text Nou

115^2. (1) Dacă mijlocul de transport, înregistrat, nu are caracteristicile unui autovehicul, nu intră sub incidenţa prevederilor art. 263 alin. (2), (4), (5) sau (6) din Codul fiscal, în vederea stabilirii impozitului pe mijloace de transport, fiind considerat utilaj.

(2) Dacă mijlocul de transport, înregistrat, este prevăzut cu roţi şi axe fără a avea autopropulsie se impozitează conform art. 263 alin. (6) din Codul fiscal, pentru categoria remorci, semiremorci sau rulote.

(3) Dacă mijlocul de transport, înregistrat, este prevăzut cu roţi, axe şi autopropulsie, impozitul se stabileşte conform art. 263 alin. (2), (4) sau (5) din Codul fiscal, după caz.

(4) Dacă un mijloc de transport prevăzut la alin. (1) şi (3) nu are carte de identitate atunci se datorează taxa prevăzută la art. 283 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal.

Text VechiText Nou

(5) În cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât transportului de persoane, cât şi de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevăzute la pct. 4 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, iar în cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la art. 263 alin. (4) pct. I, II şi III din Codul fiscal. Intră sub incidenţa acestui alineat automobilele mixte şi automobilele specializate/autospecializatele, astfel cum sunt definite de prevederile legale în vigoare.

?

(5) În cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât transportului de persoane, cât şi de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevăzute la pct. 7 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, iar în cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal. Intră sub incidenţa acestui alineat automobilele mixte şi automobilele specializate/autospecializatele, astfel cum sunt definite de prevederile legale în vigoare.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(2) În cazul în care mijlocul de transport cu tracţiune mecanică şi remorca, semiremorca sau rulota au carte de identitate a vehiculelor comună, impozitul datorat este cel prevăzut la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.

?

(2) În cazul combinaţiilor de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, omologate ca atare prin cartea de identitate a vehiculului, impozitul datorat este cel prevăzut la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

31 Ianuarie 2012

Hotarare nr. 50 din 25 ianuarie 2012

 • Norme metodologice modificate sau introduse
Text VechiText Nou

114. Nu intră sub incidenţa prevederilor pct. 113, mijloacele de transport care fac parte din combinaţiile de autovehicule - autovehicule articulate sau trenuri rutiere - de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, prevăzute la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.

?

114. (1) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care are carte de identitate a vehiculelor distinctă, chiar dacă circulă în combinaţie.

(2) În cazul în care mijlocul de transport cu tracţiune mecanică şi remorca, semiremorca sau rulota au carte de identitate a vehiculelor comună, impozitul datorat este cel prevăzut la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

30 Decembrie 2011

Ordonanta de urgenta nr. 125 din 27 decembrie 2011

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu două axe        
  1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 0 133
  2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 133 367
  3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 367 517
  4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 517 1.169
  5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 517 1.169
II. Vehicule cu 3 axe        
  1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 133 231
  2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 231 474
  3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 474 615
  4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 615 947
  5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 947 1.472
  6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 947 1.472
  7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 947 1.472
III. Vehicule cu 4 axe        
  1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 615 623
  2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 623 973
  3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 973 1.545
  4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 1.545 2.291
  5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291

  6. Masa de cel puţin 32 tone  1.545 2.291  1.545  2.291 
?

(4) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

 

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

 

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

 

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

 

5

Masa de cel puţin 18 tone

517

1.169

II

3 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

 

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

 

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

 

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

 

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

 

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

 

7

Masa de cel puţin 26 tone

947

1.472

III

4 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

 

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

 

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

 

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

 

6

Masa de cel puţin 32 tone

1.545

2.291

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou
(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu 2+1 axe        
  1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0
  2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0
  3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 0 60
  4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 60 137
  5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 137 320
  6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 320 414
  7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 414 747
  8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 747 1.310
  9. Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 747 1.310
II. Vehicule cu 2+2 axe        
  1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 128 299
  2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 299 491
  3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 491 721
  4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 721 871
  5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 871 1.429
  6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 1.429 1.984
  7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
  8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
  9. Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
III. Vehicule cu 2+3 axe        
  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197 1.579 2.197
  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986
  3. Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986
IV. Vehicule cu 3+2 axe        
  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 1.395 1.937
  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 1.937 2.679
  3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963
  4. Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963
V. Vehicule cu 3+3 axe        
  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 794 960
  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 960 1.434
  3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283
  4. Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283
?

(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

Numarul de axe si greutatea bruta încarcata maxima admisa

Impozitul (in lei/an)

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

 

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

 

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

 

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

 

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

 

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

 

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

 

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

 

9

Masa de cel puţin 28 tone

747

1.310

II

2+2 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

 

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

 

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

 

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

 

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

 

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

 

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

 

9

Masa de cel puţin 38 tone

1.984

3.012

III

2+3 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

 

3

Masa de cel puţin 40 tone

2.197

2.986

IV

3+2 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

2.679

3.963

V

3+3 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

1.434

2.283

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

29 Decembrie 2010

Hotarare nr. 1347 din 23 decembrie 2010

 • Text modificat
Text VechiText Nou
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu două axe        
  1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 72 0 102
  2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 72 198 102 282
  3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 198 278 282 397
  4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 278 630 397 899
  5. Masa de cel puţin 18 tone        
II. Vehicule cu 3 axe        
  1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 72 125 102 178
  2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 125 255 178 364
  3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 255 331 364 473
  4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 331 510 473 729
  5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 510 793 729 1.132
  6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 510 793 729 1.132
  7. Masa de cel puţin 26 tone        
III. Vehicule cu 4 axe        
  1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 331 336 473 479
  2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 336 524 479 748
  3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 524 832 748 1.188
  4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 832 1.234 1.188 1.762
  5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 832 1.234 1.188 1.762

  6. Masa de cel puţin 32 tone        
?

 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu două axe        
  1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 0 133
  2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 133 367
  3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 367 517
  4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 517 1.169
  5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 517 1.169
II. Vehicule cu 3 axe        
  1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 133 231
  2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 231 474
  3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 474 615
  4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 615 947
  5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 947 1.472
  6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 947 1.472
  7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 947 1.472
III. Vehicule cu 4 axe        
  1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 615 623
  2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 623 973
  3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 973 1.545
  4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 1.545 2.291
  5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291

  6. Masa de cel puţin 32 tone  1.545 2.291  1.545  2.291 

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu 2+1 axe        
  1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0
  2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0
  3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 33 0 46
  4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 33 74 46 105
  5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 74 173 105 246
  6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 173 223 246 318
  7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 223 402 318 574
  8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 402 705 574 1.007
  9. Masa de cel puţin 28 tone        
II. Vehicule cu 2+2 axe        
  1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 69 161 98 230
  2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 161 264 230 377
  3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 264 388 377 554
  4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 388 469 554 669
  5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 469 770 669 1.099
  6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 770 1.068 1.099 1.525
  7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.068 1.622 1.525 2.316
  8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.068 1.622 1.525 2.316
  9. Masa de cel puţin 38 tone        
III. Vehicule cu 2+3 axe        
  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 850 1.183 1.214 1.689
  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.183 1.608 1.689 2.296
  3. Masa de cel puţin 40 tone        
IV. Vehicule cu 3+2 axe        
  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 751 1.043 1.073 1.489
  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.043 1.442 1.489 2.060
  3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.442 2.133 2.060 3.047
  4. Masa de cel puţin 44 tone        
V. Vehicule cu 3+3 axe        
  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 427 517 610 738
  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 517 772 738 1.102
  3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 774 1.229 1.102 1.755

  4. Masa de cel puţin 44 tone        
?

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu 2+1 axe        
  1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0
  2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0
  3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 0 60
  4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 60 137
  5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 137 320
  6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 320 414
  7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 414 747
  8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 747 1.310
  9. Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 747 1.310
II. Vehicule cu 2+2 axe        
  1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 128 299
  2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 299 491
  3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 491 721
  4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 721 871
  5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 871 1.429
  6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 1.429 1.984
  7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
  8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
  9. Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
III. Vehicule cu 2+3 axe        
  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197 1.579 2.197
  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986
  3. Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986
IV. Vehicule cu 3+2 axe        
  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 1.395 1.937
  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 1.937 2.679
  3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963
  4. Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963
V. Vehicule cu 3+3 axe        
  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 794 960
  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 960 1.434
  3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283
  4. Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

20 Octombrie 2010

Legea nr. 188 din 14 octombrie 2010

 • Text modificat integral

Text Nou

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm^3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică lei/200 cm^3 sau fracţiune din aceasta
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm^3 inclusiv 8
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm^3 şi 2.000 cm^3 inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm^3 şi 2.600 cm^3 inclusiv 72
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm^3 şi 3.000 cm^3 inclusiv 144
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm^3 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30
8. Tractoare înmatriculate 18

(3) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu două axe        
  1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 72 0 102
  2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 72 198 102 282
  3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 198 278 282 397
  4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 278 630 397 899
  5. Masa de cel puţin 18 tone        
II. Vehicule cu 3 axe        
  1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 72 125 102 178
  2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 125 255 178 364
  3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 255 331 364 473
  4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 331 510 473 729
  5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 510 793 729 1.132
  6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 510 793 729 1.132
  7. Masa de cel puţin 26 tone        
III. Vehicule cu 4 axe        
  1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 331 336 473 479
  2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 336 524 479 748
  3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 524 832 748 1.188
  4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 832 1.234 1.188 1.762
  5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 832 1.234 1.188 1.762

  6. Masa de cel puţin 32 tone        

(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu 2+1 axe        
  1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0
  2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0
  3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 33 0 46
  4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 33 74 46 105
  5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 74 173 105 246
  6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 173 223 246 318
  7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 223 402 318 574
  8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 402 705 574 1.007
  9. Masa de cel puţin 28 tone        
II. Vehicule cu 2+2 axe        
  1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 69 161 98 230
  2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 161 264 230 377
  3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 264 388 377 554
  4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 388 469 554 669
  5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 469 770 669 1.099
  6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 770 1.068 1.099 1.525
  7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.068 1.622 1.525 2.316
  8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.068 1.622 1.525 2.316
  9. Masa de cel puţin 38 tone        
III. Vehicule cu 2+3 axe        
  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 850 1.183 1.214 1.689
  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.183 1.608 1.689 2.296
  3. Masa de cel puţin 40 tone        
IV. Vehicule cu 3+2 axe        
  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 751 1.043 1.073 1.489
  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.043 1.442 1.489 2.060
  3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.442 2.133 2.060 3.047
  4. Masa de cel puţin 44 tone        
V. Vehicule cu 3+3 axe        
  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 427 517 610 738
  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 517 772 738 1.102
  3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 774 1.229 1.102 1.755

  4. Masa de cel puţin 44 tone        

(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Masa totală maximă autorizată

Taxa (lei)

a) Până la 1 tonă inclusiv

59.000

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

194.000

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

292.000

d) Peste 5 tone

370.000

(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  Mijlocul de transport pe apă Impozit
- lei/an -
1.

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

15
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 40
3. Bărci cu motor 150
4. Nave de sport şi agrement*) între 0 şi 800
5. Scutere de apă 150
6. Remorchere şi împingătoare:  
a) până la 500 CP inclusiv 400
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 650
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1.000
d) peste 4.000 CP 1.600
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 130
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:  
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 130
b)

cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone inclusiv

200
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 350

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

(8) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

107. (1) Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică este anual şi se stabileşte în sumă fixă pentru fiecare tip de mijloc de transport prevăzut la art. 263 din Codul fiscal, pentru fiecare 200 cm^3 sau fracţiune din aceasta.

(2) Fiecare vehicul care are date de identificare proprii, din punct de vedere fiscal, constituie un obiect impozabil.

108. Impozitul pe mijloacele de transport, datorat potrivit pct. 5 din tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se stabileşte numai pentru tractoarele înmatriculate.

109. (1) Prin sintagma "document similar", prevăzută la art. 263 alin. (8) din Codul fiscal, se înţelege adeverinţa eliberată de o persoană fizică sau de o persoană juridică specializată, care este autorizată să efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se atestă capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată.

(2) Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2007, în cazul unui autoturism având capacitatea cilindrică de 1.500 cm^3:

 • A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are capacitatea cilindrică de 1.500 cm^3.
 • B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, astfel cum rezultă textul art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:
  • 1. Se determină numărul de fracţiuni a 200 cm^3: capacitatea cilindrică a autoturismului se împarte la 200 cm^3, respectiv: 1.500 cm^3: 200 cm^3 = 7,5; pentru calcul se consideră fracţiunea de 0,5 din 200 cm^3 la nivel de unitate, rezultă 8 fracţiuni.
  • 2. Se determină impozitul pe mijloacele de transport:
   • 2.1. în tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se identifică suma corespunzătoare unui autoturism cu capacitatea cilindrică de de până la 1.600 cm^3 inclusiv, respectiv 7 lei/200 cm^3;
   • 2.2. numărul de fracţiuni prevăzut la pct. 1 se înmulţeşte cu suma prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 8 x 7 lei/200 cm^3 = 56 lei;
   • 2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal şi considerând că în anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007 autoritatea deliberativă a hotărât majorarea impozitului pe mijloacele de transport cu 15%, suma determinată la subpct. 2.2 se majorează cu acest procent sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se înmulţeşte cu 1,15, respectiv: 56 lei x 1,15 = 64,40 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1) din prezentele norme metodologice, fracţiunea de 0,40 lei fiind sub 500 lei se neglijează, impozitul pe mijloacele de transport se rotunjeşte la 64 lei.

(3) Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2007, în cazul unui autoturism având capacitatea cilindrică de 2.500 cm^3:

 • A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are o capacitate cilindrică de 2.500 cm^3.
 • B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, astfel cum rezultă din 263 alin. (2) din Codul fiscal:
  • 1. Se determină numărul de fracţiuni a 200 cm^3: capacitatea cilindrică a autoturismului se împarte la 200 cm^3, respectiv: 2.500 cm^3: 200 cm^3 = 12,50; pentru calcul se consideră fracţiunea de 0,50 la nivel de unitate, rezultă 13 fracţiuni;
  • 2. Se determină taxa asupra mijloacelor de transport:
   • 2.1. în tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se identifică suma corespunzătoare unui autoturism cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm^3 şi 2.600 cm^3 inclusiv, respectiv: 30 lei/200 cm^3;
   • 2.2. numărul de unităţi prevăzut la pct. 1 se înmulţeşte cu suma prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 13 x 30 lei/200 cm^3 = 390 lei;
   • 2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal şi considerând că, în anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, autoritatea deliberativă a hotărât majorarea impozitului asupra mijloacelor de transport cu 20%, suma determinată la subpct. 2.2 se majorează cu acest procent sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se înmulţeşte cu 1,20, respectiv: 390 lei x 1,20 = 468 lei.

110. Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitului pe mijloacele de transport se efectuează de către compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţă se află domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.

111. (1) Pentru categoriile de autovehicule de transport marfă prevăzute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal, taxa anuală se stabileşte în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de numărul de axe, de masa totală maximă autorizată şi de sistemul de suspensie cu care sunt dotate.

(2) Prin masa totală maximă autorizată se înţelege masa totală a vehiculului încărcat, declarată admisibilă cu prilejul autorizării de către autoritatea competentă.

(3) Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată, avute în vedere la calcularea taxei, sunt cele înscrise în cartea de identitate a autovehiculului în rândul 7 şi, respectiv, rândul 11.

(4) Dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta liberă din cartea de identitate a autovehiculului ca informaţie suplimentară, deţinătorii vor prezenta o adeverinţă eliberată în acest sens de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

(5) În cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât transportului de persoane, cât şi de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevăzute la pct. 4 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, iar în cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la art. 263 alin. (4) pct. I, II şi III din Codul fiscal. Intră sub incidenţa acestui alineat automobilele mixte şi automobilele specializate/autospecializatele, astfel cum sunt definite de prevederile legale în vigoare.

112. În cazul în care contribuabilii nu depun documentele care să ateste sistemul suspensiei, impozitul pe mijloacele de transport se determină corespunzător autovehiculelor din categoria "vehicule cu alt sistem de suspensie".

113. Pentru remorci, semiremorci şi rulote taxa anuală este stabilită în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de masa totală maximă autorizată a acestora.

114. Nu intră sub incidenţa prevederilor pct. 113, mijloacele de transport care fac parte din combinaţiile de autovehicule - autovehicule articulate sau trenuri rutiere - de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, prevăzute la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.

115. Impozitul pe mijloacele de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care are cartea de identitate a vehiculelor, chiar dacă acestea circulă în combinaţie.

115^1. Sub incidenţa prevederilor de la art. 263 alin. (7), rândul 4 din tabel, respectiv, nave de sport şi agrement, se include orice ambarcaţiune, indiferent de tip şi de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile şi care este destinată utilizării în scopuri sportive şi recreative definite de art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 2195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement.

30 Iunie 2010

Ordonanta de urgenta nr. 59 din 30 iunie 2010

 • Text modificat integral

Text Nou

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm^3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică lei/200 cm^3 sau fracţiune din aceasta
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm^3 inclusiv 8
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm^3 şi 2.000 cm^3 inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm^3 şi 2.600 cm^3 inclusiv 72
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm^3 şi 3.000 cm^3 inclusiv 144
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm^3 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30
8. Tractoare înmatriculate 18

(3) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu două axe        
  1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 72 0 102
  2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 72 198 102 282
  3. Masa nu mai puţin de14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 198 278 282 397
  4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone 278 630 397 899
II. Vehicule cu 3 axe        
  1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 72 125 102 178
  2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 125 255 178 364
  3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone 255 331 364 473
  4. Masa nu mai puţin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone 331 510 473 729
  5. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 510 793 729 1.132
  6. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone 510 793 729 1.132
III. Vehicule cu 4 axe        
  1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 331 336 473 479
  2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone 336 524 479 748
  3. Masa nu mai puţin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone 524 832 748 1.188
  4. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone 832 1.234 1.188 1.762
  5. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone 832 1.234 1.188 1.762

(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu 2+1 axe        
  1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0
  2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0
  3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 33 0 46
  4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 de tone 33 74 46 105
  5. Masa nu mai puţin de 20 de tone, dar nu mai mult de 22 de tone 74 173 105 246
  6. Masa nu mai puţin de 22 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone 173 223 246 318
  7. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 223 402 318 574
  8. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 28 de tone 402 705 574 1.007
II. Vehicule cu 2+2 axe        
  1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 69 161 98 230
  2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone 161 264 230 377
  3. Masa nu mai puţin de 26 de tone, dar nu mai mult de 28 de tone 264 388 377 554
  4. Masa nu mai puţin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone 388 469 554 669
  5. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone 469 770 669 1.099
  6. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone 770 1.068 1.099 1.525
  7. Masa nu mai puţin de 33 de tone, dar nu mai mult de 36 de tone 1.068 1.622 1.525 2.316
  8. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 1.068 1.622 1.525 2.316
III. Vehicule cu 2+3 axe        
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 850 1.183 1.214 1.689
  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 1.183 1.608 1.689 2.296
IV. Vehicule cu 3+2 axe        
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 751 1.043 1.073 1.489
  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 1.043 1.442 1.489 2.060
  3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone 1.442 2.133 2.060 3.047
V. Vehicule cu 3+3 axe        
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 427 517 610 738
  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 517 772 738 1.102
  3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone 774 1.229 1.102 1.755

(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Masa totală maximă autorizată

Taxa (lei)

a) Până la 1 tonă inclusiv

59.000

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

194.000

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

292.000

d) Peste 5 tone

370.000

(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  Mijlocul de transport pe apă Impozit
- lei/an -
1.

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

15
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 40
3. Bărci cu motor 150
4. Nave de sport şi agrement*) între 0 şi 800
5. Scutere de apă 150
6. Remorchere şi împingătoare:  
a) până la 500 CP inclusiv 400
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 650
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1.000
d) peste 4.000 CP 1.600
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 130
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:  
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 130
b)

cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone inclusiv

200
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 350

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

(8) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

107. (1) Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică este anual şi se stabileşte în sumă fixă pentru fiecare tip de mijloc de transport prevăzut la art. 263 din Codul fiscal, pentru fiecare 200 cm^3 sau fracţiune din aceasta.

(2) Fiecare vehicul care are date de identificare proprii, din punct de vedere fiscal, constituie un obiect impozabil.

108. Impozitul pe mijloacele de transport, datorat potrivit pct. 5 din tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se stabileşte numai pentru tractoarele înmatriculate.

109. (1) Prin sintagma "document similar", prevăzută la art. 263 alin. (8) din Codul fiscal, se înţelege adeverinţa eliberată de o persoană fizică sau de o persoană juridică specializată, care este autorizată să efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se atestă capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată.

(2) Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2007, în cazul unui autoturism având capacitatea cilindrică de 1.500 cm^3:

 • A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are capacitatea cilindrică de 1.500 cm^3.
 • B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, astfel cum rezultă textul art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:
  • 1. Se determină numărul de fracţiuni a 200 cm^3: capacitatea cilindrică a autoturismului se împarte la 200 cm^3, respectiv: 1.500 cm^3: 200 cm^3 = 7,5; pentru calcul se consideră fracţiunea de 0,5 din 200 cm^3 la nivel de unitate, rezultă 8 fracţiuni.
  • 2. Se determină impozitul pe mijloacele de transport:
   • 2.1. în tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se identifică suma corespunzătoare unui autoturism cu capacitatea cilindrică de de până la 1.600 cm^3 inclusiv, respectiv 7 lei/200 cm^3;
   • 2.2. numărul de fracţiuni prevăzut la pct. 1 se înmulţeşte cu suma prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 8 x 7 lei/200 cm^3 = 56 lei;
   • 2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal şi considerând că în anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007 autoritatea deliberativă a hotărât majorarea impozitului pe mijloacele de transport cu 15%, suma determinată la subpct. 2.2 se majorează cu acest procent sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se înmulţeşte cu 1,15, respectiv: 56 lei x 1,15 = 64,40 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1) din prezentele norme metodologice, fracţiunea de 0,40 lei fiind sub 500 lei se neglijează, impozitul pe mijloacele de transport se rotunjeşte la 64 lei.

(3) Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2007, în cazul unui autoturism având capacitatea cilindrică de 2.500 cm^3:

 • A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are o capacitate cilindrică de 2.500 cm^3.
 • B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, astfel cum rezultă din 263 alin. (2) din Codul fiscal:
  • 1. Se determină numărul de fracţiuni a 200 cm^3: capacitatea cilindrică a autoturismului se împarte la 200 cm^3, respectiv: 2.500 cm^3: 200 cm^3 = 12,50; pentru calcul se consideră fracţiunea de 0,50 la nivel de unitate, rezultă 13 fracţiuni;
  • 2. Se determină taxa asupra mijloacelor de transport:
   • 2.1. în tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se identifică suma corespunzătoare unui autoturism cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm^3 şi 2.600 cm^3 inclusiv, respectiv: 30 lei/200 cm^3;
   • 2.2. numărul de unităţi prevăzut la pct. 1 se înmulţeşte cu suma prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 13 x 30 lei/200 cm^3 = 390 lei;
   • 2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal şi considerând că, în anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, autoritatea deliberativă a hotărât majorarea impozitului asupra mijloacelor de transport cu 20%, suma determinată la subpct. 2.2 se majorează cu acest procent sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se înmulţeşte cu 1,20, respectiv: 390 lei x 1,20 = 468 lei.

110. Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitului pe mijloacele de transport se efectuează de către compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţă se află domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.

111. (1) Pentru categoriile de autovehicule de transport marfă prevăzute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal, taxa anuală se stabileşte în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de numărul de axe, de masa totală maximă autorizată şi de sistemul de suspensie cu care sunt dotate.

(2) Prin masa totală maximă autorizată se înţelege masa totală a vehiculului încărcat, declarată admisibilă cu prilejul autorizării de către autoritatea competentă.

(3) Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată, avute în vedere la calcularea taxei, sunt cele înscrise în cartea de identitate a autovehiculului în rândul 7 şi, respectiv, rândul 11.

(4) Dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta liberă din cartea de identitate a autovehiculului ca informaţie suplimentară, deţinătorii vor prezenta o adeverinţă eliberată în acest sens de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

(5) În cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât transportului de persoane, cât şi de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevăzute la pct. 4 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, iar în cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la art. 263 alin. (4) pct. I, II şi III din Codul fiscal. Intră sub incidenţa acestui alineat automobilele mixte şi automobilele specializate/autospecializatele, astfel cum sunt definite de prevederile legale în vigoare.

112. În cazul în care contribuabilii nu depun documentele care să ateste sistemul suspensiei, impozitul pe mijloacele de transport se determină corespunzător autovehiculelor din categoria "vehicule cu alt sistem de suspensie".

113. Pentru remorci, semiremorci şi rulote taxa anuală este stabilită în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de masa totală maximă autorizată a acestora.

114. Nu intră sub incidenţa prevederilor pct. 113, mijloacele de transport care fac parte din combinaţiile de autovehicule - autovehicule articulate sau trenuri rutiere - de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, prevăzute la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.

115. Impozitul pe mijloacele de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care are cartea de identitate a vehiculelor, chiar dacă acestea circulă în combinaţie.

115^1. Sub incidenţa prevederilor de la art. 263 alin. (7), rândul 4 din tabel, respectiv, nave de sport şi agrement, se include orice ambarcaţiune, indiferent de tip şi de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile şi care este destinată utilizării în scopuri sportive şi recreative definite de art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 2195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement.

30 Iunie 2008

Ordonanta de urgenta nr. 91 din 24 iunie 2008

 • Text modificat
Text VechiText Nou

Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele

de teren din producţie internă

?

Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată

de până la 12 tone inclusiv

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

28 Decembrie 2007

Hotarare nr. 1579 din 19 decembrie 2007

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

(2) Fiecare vehicul care are date de identificare proprii, din punct de vedere fiscal, constituie un obiect impozabil.

21 Decembrie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 155 din 19 decembrie 2007

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată

Taxa (lei)

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu două axe

 

 

 

1.

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

1.000.000

1.100.000

2.

Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.100.000

1.200.000

3.

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

1.200.000

1.400.000

4.

Masa peste 15 tone

1.400.000

2.800.000

II

Vehicule cu trei axe

 

 

 

1.

Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

1.100.000

1.200.000

2.

Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

1.200.000

1.300.000

3.

Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

1.300.000

1.600.000

4.

Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

1.600.000

2.500.000

5.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

2.500.000

3.800.000

6.

Masa peste 25 tone

2.500.000

3.800.000

III

Vehicule cu patru axe

 

 

 

1.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1.600.000

1.700.000

2.

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

1.700.000

2.500.000

3.

Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

2.500.000

4.000.000

4.

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

4.000.000

6.000.000

5.

Masa peste 31 tone

4.000.000

6.000.000

?

(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu două axe        
  1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 72 0 102
  2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 72 198 102 282
  3. Masa nu mai puţin de14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 198 278 282 397
  4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone 278 630 397 899
II. Vehicule cu 3 axe        
  1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 72 125 102 178
  2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 125 255 178 364
  3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone 255 331 364 473
  4. Masa nu mai puţin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone 331 510 473 729
  5. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 510 793 729 1.132
  6. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone 510 793 729 1.132
III. Vehicule cu 4 axe        
  1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 331 336 473 479
  2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone 336 524 479 748
  3. Masa nu mai puţin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone 524 832 748 1.188
  4. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone 832 1.234 1.188 1.762
  5. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone 832 1.234 1.188 1.762

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

 

Taxa (lei)

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule  cu 2 + 1 axe

 

 

 

1.

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.000.000

1.100.000

 

2.

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

1.100.000

1.200.000

 

3.

Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

1.200.000

1.300.000

 

4.

Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

1.300.000

1.400.000

 

5.

Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

1.400.000

1.500.000

 

6.

Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

1.500.000

1.600.000

 

7.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1.600.000

2.000.000

 

8.

Masa peste 25 tone

2.000.000

3.400.000

II

Vehicule cu 2 + 2 axe

 

 

 

1.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1.200.000

1.300.000

 

2.

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

1.300.000

1.600.000

 

3.

Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

1.600.000

2.000.000

 

4.

Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

2.000.000

2.300.000

 

5.

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

2.300.000

3.700.000

 

6.

Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

3.700.000

5.200.000

 

7.

Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

5.200.000

7.900.000

 

8.

Masa peste 36 tone

5.200.000

7.900.000

III

Vehicule cu 2 + 3 axe

 

 

 

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

4.200.000

5.700.000

 

2.

Masa peste 38 tone

5.700.000

8.000.000

IV

Vehicule cu 3 + 2 axe

 

 

 

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

3.500.000

5.000.000

 

2.

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

5.000.000

7.000.000

 

3.

Masa peste 40 tone

7.000.000

7.900.000

V

Vehicule cu 3 + 3 axe

 

 

 

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

2.800.000

3.100.000

2.

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

3.100.000

3.700.000

3.

Masa peste 40 tone

3.700.000

7.500.000

?

(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu 2+1 axe        
  1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0
  2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0
  3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 33 0 46
  4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 de tone 33 74 46 105
  5. Masa nu mai puţin de 20 de tone, dar nu mai mult de 22 de tone 74 173 105 246
  6. Masa nu mai puţin de 22 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone 173 223 246 318
  7. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 223 402 318 574
  8. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 28 de tone 402 705 574 1.007
II. Vehicule cu 2+2 axe        
  1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 69 161 98 230
  2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone 161 264 230 377
  3. Masa nu mai puţin de 26 de tone, dar nu mai mult de 28 de tone 264 388 377 554
  4. Masa nu mai puţin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone 388 469 554 669
  5. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone 469 770 669 1.099
  6. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone 770 1.068 1.099 1.525
  7. Masa nu mai puţin de 33 de tone, dar nu mai mult de 36 de tone 1.068 1.622 1.525 2.316
  8. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 1.068 1.622 1.525 2.316
III. Vehicule cu 2+3 axe        
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 850 1.183 1.214 1.689
  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 1.183 1.608 1.689 2.296
IV. Vehicule cu 3+2 axe        
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 751 1.043 1.073 1.489
  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 1.043 1.442 1.489 2.060
  3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone 1.442 2.133 2.060 3.047
V. Vehicule cu 3+3 axe        
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 427 517 610 738
  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 517 772 738 1.102
  3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone 774 1.229 1.102 1.755

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

29 Decembrie 2006

Hotarare nr. 1861 din 21 decembrie 2006

 • Norme metodologice modificate sau introduse
 • Introduce
 • Modifica

Text Nou

115^1. Sub incidenţa prevederilor de la art. 263 alin. (7), rândul 4 din tabel, respectiv, nave de sport şi agrement, se include orice ambarcaţiune, indiferent de tip şi de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile şi care este destinată utilizării în scopuri sportive şi recreative definite de art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 2195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement.

Text VechiText Nou

107. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică este anuală şi se stabileşte în sumă fixă pentru fiecare tip de mijloc de transport, prevăzut la art. 263 din Codul fiscal, pentru fiecare 500 cm^3 sau fracţiune din aceasta.

?

107. Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică este anual şi se stabileşte în sumă fixă pentru fiecare tip de mijloc de transport prevăzut la art. 263 din Codul fiscal, pentru fiecare 200 cm^3 sau fracţiune din aceasta.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

108. Taxa asupra mijloacelor de transport, datorată potrivit pct. 5 din tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se stabileşte numai pentru tractoarele înmatriculate.

?

108. Impozitul pe mijloacele de transport, datorat potrivit pct. 5 din tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se stabileşte numai pentru tractoarele înmatriculate.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

109. (1) Prin sintagma document similar, prevăzută la art. 263 alin. (8) din Codul fiscal, se înţelege adeverinţa eliberată de o persoană fizică sau de o persoană juridică specializată, care este autorizată să efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se atestă capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată.

(2) Exemplu de calcul privind taxa asupra mijloacelor de transport aferentă anului 2004, în cazul unui autoturism având capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm^3:

A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are capacitatea cilindrică de 1.002 cm^3.

B. Explicaţii privind modul de calcul al taxei asupra mijloacelor de transport, astfel cum rezultă din economia textului art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:

1. Se determină numărul de fracţiuni a 500 cm^3: capacitatea cilindrică a autoturismului se împarte la 500 cm^3, respectiv: 1.002 cm^3 : 500 cm^3 = 2,004; pentru calcul se consideră 3 fracţiuni a 500 cm^3;

2. Se determină taxa asupra mijloacelor de transport

2.1. în tabloul prevăzut la pct. 11 alin. (3) la cap. IV - taxa asupra mijloacelor de transport, în coloana "Nivelurile stabilite în anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)" se identifică suma corespunzătoare unui autoturism cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm^3 inclusiv, respectiv 65.000 lei/500 cm^3;

2.2. numărul de fracţiuni prevăzut la pct. 1 se înmulţeşte cu suma prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 3 fracţiuni a 500 cm^3 x 65.000 lei/500 cm^3 = 195.000 lei;

2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal şi considerând că, în anul fiscal 2003 pentru anul fiscal 2004, autoritatea deliberativă a hotărât majorarea taxei asupra mijloacelor de transport cu 46,3%, suma determinată la subpct. 2.2 se majorează cu acest procent sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se înmulţeşte cu 1,463, respectiv: 195.000 lei x 1,463 = 285.285 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1) din prezentele norme metodologice, fracţiunea de 285 lei fiind sub 500 lei se neglijează, taxa asupra mijloacelor de transport astfel determinată se rotunjeşte la 285.000 lei.

(3) Exemplu de calcul privind taxa asupra mijloacelor de transport aferentă anului 2004, în cazul unui autoturism având capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm^3:

A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are o capacitate cilindrică de 2.978 cm^3.

B. Explicaţii privind modul de calcul al taxei asupra mijloacelor de transport, astfel cum rezultă din economia textului art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:

1. Se determină numărul de fracţiuni a 500 cm^3: capacitatea cilindrică a autoturismului se împarte la 500 cm^3, respectiv: 2.978 cm^3 : 500 cm^3 = 5,956; pentru calcul se consideră 6 fracţiuni a 500 cm^3;

2. Se determină taxa asupra mijloacelor de transport:

2.1. în tabloul prevăzut la pct. 11 alin. (3) la cap. IV - taxa asupra mijloacelor de transport, în coloana "Nivelurile stabilite în anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)" se identifică suma corespunzătoare unui autoturism cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm^3 inclusiv, respectiv: 80.000 lei/500 cm^3;

2.2. numărul de fracţiuni prevăzut la pct. 1 se înmulţeşte cu suma prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 6 fracţiuni a 500 cm^3 x 80.000 lei/500 cm^3 = 480.000 lei;

2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal şi considerând că, în anul fiscal 2003 pentru anul fiscal 2004, autoritatea deliberativă a hotărât majorarea taxei asupra mijloacelor de transport cu 46,3%, suma determinată la subpct. 2.2 se majorează cu acest procent sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se înmulţeşte cu 1,463, respectiv: 480.000 lei x 1,463 = 702.240 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fracţiunea de 240 lei fiind sub 500 lei se neglijează, taxa asupra mijloacelor de transport astfel determinată se rotunjeşte la 702.000 lei.

?

109. (1) Prin sintagma "document similar", prevăzută la art. 263 alin. (8) din Codul fiscal, se înţelege adeverinţa eliberată de o persoană fizică sau de o persoană juridică specializată, care este autorizată să efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se atestă capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată.

(2) Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2007, în cazul unui autoturism având capacitatea cilindrică de 1.500 cm^3:

 • A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are capacitatea cilindrică de 1.500 cm^3.
 • B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, astfel cum rezultă textul art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:
  • 1. Se determină numărul de fracţiuni a 200 cm^3: capacitatea cilindrică a autoturismului se împarte la 200 cm^3, respectiv: 1.500 cm^3: 200 cm^3 = 7,5; pentru calcul se consideră fracţiunea de 0,5 din 200 cm^3 la nivel de unitate, rezultă 8 fracţiuni.
  • 2. Se determină impozitul pe mijloacele de transport:
   • 2.1. în tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se identifică suma corespunzătoare unui autoturism cu capacitatea cilindrică de de până la 1.600 cm^3 inclusiv, respectiv 7 lei/200 cm^3;
   • 2.2. numărul de fracţiuni prevăzut la pct. 1 se înmulţeşte cu suma prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 8 x 7 lei/200 cm^3 = 56 lei;
   • 2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal şi considerând că în anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007 autoritatea deliberativă a hotărât majorarea impozitului pe mijloacele de transport cu 15%, suma determinată la subpct. 2.2 se majorează cu acest procent sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se înmulţeşte cu 1,15, respectiv: 56 lei x 1,15 = 64,40 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1) din prezentele norme metodologice, fracţiunea de 0,40 lei fiind sub 500 lei se neglijează, impozitul pe mijloacele de transport se rotunjeşte la 64 lei.

(3) Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2007, în cazul unui autoturism având capacitatea cilindrică de 2.500 cm^3:

 • A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are o capacitate cilindrică de 2.500 cm^3.
 • B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, astfel cum rezultă din 263 alin. (2) din Codul fiscal:
  • 1. Se determină numărul de fracţiuni a 200 cm^3: capacitatea cilindrică a autoturismului se împarte la 200 cm^3, respectiv: 2.500 cm^3: 200 cm^3 = 12,50; pentru calcul se consideră fracţiunea de 0,50 la nivel de unitate, rezultă 13 fracţiuni;
  • 2. Se determină taxa asupra mijloacelor de transport:
   • 2.1. în tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se identifică suma corespunzătoare unui autoturism cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm^3 şi 2.600 cm^3 inclusiv, respectiv: 30 lei/200 cm^3;
   • 2.2. numărul de unităţi prevăzut la pct. 1 se înmulţeşte cu suma prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 13 x 30 lei/200 cm^3 = 390 lei;
   • 2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal şi considerând că, în anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, autoritatea deliberativă a hotărât majorarea impozitului asupra mijloacelor de transport cu 20%, suma determinată la subpct. 2.2 se majorează cu acest procent sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se înmulţeşte cu 1,20, respectiv: 390 lei x 1,20 = 468 lei.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

110. Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea taxei asupra mijloacelor de transport se efectuează de către compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţă se află domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.

?

110. Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitului pe mijloacele de transport se efectuează de către compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţă se află domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

111. (1) Pentru categoriile de autovehicule de transport marfă prevăzute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal, taxa anuală se stabileşte în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de numărul de axe, de masa totală maximă autorizată şi de sistemul de suspensie cu care sunt dotate.

(2) Prin masa totală maximă autorizată se înţelege masa totală a vehiculului încărcat, declarată admisibilă cu prilejul autorizării de către autoritatea competentă.

(3) Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată, avute în vedere la calcularea taxei, sunt cele înscrise în cartea de identitate a autovehiculului în rândul 7 şi, respectiv, rândul 11.

(4) Dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta liberă din cartea de identitate a autovehiculului ca informaţie suplimentară, deţinătorii vor prezenta o adeverinţă eliberată în acest sens de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

(5) În cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât transportului de persoane, cât şi de bunuri, pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevăzute la pct. 4 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, iar în cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la art. 263 alin. (4) pct. I, II şi III din Codul fiscal. Intră sub incidenţa acestui alineat automobilele mixte şi automobilele specializate/autospecializatele, astfel cum sunt definite de prevederile legale în vigoare.

?

111. (1) Pentru categoriile de autovehicule de transport marfă prevăzute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal, taxa anuală se stabileşte în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de numărul de axe, de masa totală maximă autorizată şi de sistemul de suspensie cu care sunt dotate.

(2) Prin masa totală maximă autorizată se înţelege masa totală a vehiculului încărcat, declarată admisibilă cu prilejul autorizării de către autoritatea competentă.

(3) Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată, avute în vedere la calcularea taxei, sunt cele înscrise în cartea de identitate a autovehiculului în rândul 7 şi, respectiv, rândul 11.

(4) Dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta liberă din cartea de identitate a autovehiculului ca informaţie suplimentară, deţinătorii vor prezenta o adeverinţă eliberată în acest sens de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

(5) În cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât transportului de persoane, cât şi de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevăzute la pct. 4 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, iar în cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la art. 263 alin. (4) pct. I, II şi III din Codul fiscal. Intră sub incidenţa acestui alineat automobilele mixte şi automobilele specializate/autospecializatele, astfel cum sunt definite de prevederile legale în vigoare.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

112. În cazul în care contribuabilii nu depun documentele care să ateste sistemul suspensiei, taxa asupra mijloacelor de transport se determină corespunzător autovehiculelor din categoria "vehicule cu alt sistem de suspensie".

?

112. În cazul în care contribuabilii nu depun documentele care să ateste sistemul suspensiei, impozitul pe mijloacele de transport se determină corespunzător autovehiculelor din categoria "vehicule cu alt sistem de suspensie".

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

115. Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care are cartea de identitate a vehiculelor, chiar dacă acestea circulă în combinaţie.

?

115. Impozitul pe mijloacele de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care are cartea de identitate a vehiculelor, chiar dacă acestea circulă în combinaţie.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

?

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele mijloace de transport cu tracţiune mecanică, taxa asupra mijlocului de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, prin înmulţirea fiecărui 500 cm^3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijloc de transport

Valoarea taxei lei/500cm sau fracţiune

1

2

1. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2000 cm3 inclusiv

58.000

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3

72.000

3. Autobuze, autocare, microbuze

117.000

4. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

126.000

5. Tractoare înmatriculate

78.000

6. Motociclete, motorete şi scutere

29.00

?

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm^3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  Tipuri de autovehicule

Suma, în lei, pentru
fiecare grupă de
200 cm^3 sau fracţiune
din aceasta

1

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm^3 inclusiv

7
2

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
1601 cm^3 şi 2000 cm^3 inclusiv

15
3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2001 cm^3 şi 2600 cm^3 inclusiv

30
4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2601 cm^3 şi 3000 cm^3 inclusiv

60
5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste
3.001 cm^3   

120
6 Autobuze, autocare, microbuze 20
7

Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată 
de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele
de teren din producţie internă

25
8 Tractoare înmatriculate 15

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

?

(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

?

(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

?

(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, taxa pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apă

Taxa (lei)

1.

Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pentru uz şi agrement personal

100.000

2.

Bărci iară motor, folosite în alte scopuri

300.000

3.

Bărci cu motor

600.000

4.

Bacuri, poduri plutitoare

5.000.000

5.

Şalupe

3.000.000

6.

Iahturi

15.000.000

7.

Remorchere şi împingătoare

 

 

a) Până la 500 CP inclusiv

3.000.000

 

b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP

5.000.000

 

c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP

8.000.000

 

d) Peste 4.000 CP

12.000.000

8.

Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

1.000.000

9.

Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

 

 

a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

1.000.000

 

b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, dar nu peste 3.000 tone

1.500.000

 

c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

2.500.000

?

(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  Mijlocul de transport pe apă Impozit
- lei/an -
1.

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

15
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 40
3. Bărci cu motor 150
4. Nave de sport şi agrement*) între 0 şi 800
5. Scutere de apă 150
6. Remorchere şi împingătoare:  
a) până la 500 CP inclusiv 400
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 650
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1.000
d) peste 4.000 CP 1.600
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 130
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:  
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 130
b)

cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone inclusiv

200
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 350

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

6 Februarie 2004

Hotararea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

107. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică este anuală şi se stabileşte în sumă fixă pentru fiecare tip de mijloc de transport, prevăzut la art. 263 din Codul fiscal, pentru fiecare 500 cm^3 sau fracţiune din aceasta.

108. Taxa asupra mijloacelor de transport, datorată potrivit pct. 5 din tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se stabileşte numai pentru tractoarele înmatriculate.

109. (1) Prin sintagma document similar, prevăzută la art. 263 alin. (8) din Codul fiscal, se înţelege adeverinţa eliberată de o persoană fizică sau de o persoană juridică specializată, care este autorizată să efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se atestă capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată.

(2) Exemplu de calcul privind taxa asupra mijloacelor de transport aferentă anului 2004, în cazul unui autoturism având capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm^3:

A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are capacitatea cilindrică de 1.002 cm^3.

B. Explicaţii privind modul de calcul al taxei asupra mijloacelor de transport, astfel cum rezultă din economia textului art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:

1. Se determină numărul de fracţiuni a 500 cm^3: capacitatea cilindrică a autoturismului se împarte la 500 cm^3, respectiv: 1.002 cm^3 : 500 cm^3 = 2,004; pentru calcul se consideră 3 fracţiuni a 500 cm^3;

2. Se determină taxa asupra mijloacelor de transport

2.1. în tabloul prevăzut la pct. 11 alin. (3) la cap. IV - taxa asupra mijloacelor de transport, în coloana "Nivelurile stabilite în anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)" se identifică suma corespunzătoare unui autoturism cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm^3 inclusiv, respectiv 65.000 lei/500 cm^3;

2.2. numărul de fracţiuni prevăzut la pct. 1 se înmulţeşte cu suma prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 3 fracţiuni a 500 cm^3 x 65.000 lei/500 cm^3 = 195.000 lei;

2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal şi considerând că, în anul fiscal 2003 pentru anul fiscal 2004, autoritatea deliberativă a hotărât majorarea taxei asupra mijloacelor de transport cu 46,3%, suma determinată la subpct. 2.2 se majorează cu acest procent sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se înmulţeşte cu 1,463, respectiv: 195.000 lei x 1,463 = 285.285 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1) din prezentele norme metodologice, fracţiunea de 285 lei fiind sub 500 lei se neglijează, taxa asupra mijloacelor de transport astfel determinată se rotunjeşte la 285.000 lei.

(3) Exemplu de calcul privind taxa asupra mijloacelor de transport aferentă anului 2004, în cazul unui autoturism având capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm^3:

A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are o capacitate cilindrică de 2.978 cm^3.

B. Explicaţii privind modul de calcul al taxei asupra mijloacelor de transport, astfel cum rezultă din economia textului art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:

1. Se determină numărul de fracţiuni a 500 cm^3: capacitatea cilindrică a autoturismului se împarte la 500 cm^3, respectiv: 2.978 cm^3 : 500 cm^3 = 5,956; pentru calcul se consideră 6 fracţiuni a 500 cm^3;

2. Se determină taxa asupra mijloacelor de transport:

2.1. în tabloul prevăzut la pct. 11 alin. (3) la cap. IV - taxa asupra mijloacelor de transport, în coloana "Nivelurile stabilite în anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)" se identifică suma corespunzătoare unui autoturism cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm^3 inclusiv, respectiv: 80.000 lei/500 cm^3;

2.2. numărul de fracţiuni prevăzut la pct. 1 se înmulţeşte cu suma prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 6 fracţiuni a 500 cm^3 x 80.000 lei/500 cm^3 = 480.000 lei;

2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal şi considerând că, în anul fiscal 2003 pentru anul fiscal 2004, autoritatea deliberativă a hotărât majorarea taxei asupra mijloacelor de transport cu 46,3%, suma determinată la subpct. 2.2 se majorează cu acest procent sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se înmulţeşte cu 1,463, respectiv: 480.000 lei x 1,463 = 702.240 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fracţiunea de 240 lei fiind sub 500 lei se neglijează, taxa asupra mijloacelor de transport astfel determinată se rotunjeşte la 702.000 lei.

110. Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea taxei asupra mijloacelor de transport se efectuează de către compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază de competenţă se află domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.

111. (1) Pentru categoriile de autovehicule de transport marfă prevăzute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal, taxa anuală se stabileşte în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de numărul de axe, de masa totală maximă autorizată şi de sistemul de suspensie cu care sunt dotate.

(2) Prin masa totală maximă autorizată se înţelege masa totală a vehiculului încărcat, declarată admisibilă cu prilejul autorizării de către autoritatea competentă.

(3) Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată, avute în vedere la calcularea taxei, sunt cele înscrise în cartea de identitate a autovehiculului în rândul 7 şi, respectiv, rândul 11.

(4) Dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta liberă din cartea de identitate a autovehiculului ca informaţie suplimentară, deţinătorii vor prezenta o adeverinţă eliberată în acest sens de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

(5) În cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât transportului de persoane, cât şi de bunuri, pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevăzute la pct. 4 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, iar în cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la art. 263 alin. (4) pct. I, II şi III din Codul fiscal. Intră sub incidenţa acestui alineat automobilele mixte şi automobilele specializate/autospecializatele, astfel cum sunt definite de prevederile legale în vigoare.

112. În cazul în care contribuabilii nu depun documentele care să ateste sistemul suspensiei, taxa asupra mijloacelor de transport se determină corespunzător autovehiculelor din categoria "vehicule cu alt sistem de suspensie".

113. Pentru remorci, semiremorci şi rulote taxa anuală este stabilită în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de masa totală maximă autorizată a acestora.

114. Nu intră sub incidenţa prevederilor pct. 113, mijloacele de transport care fac parte din combinaţiile de autovehicule - autovehicule articulate sau trenuri rutiere - de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, prevăzute la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.

115. Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care are cartea de identitate a vehiculelor, chiar dacă acestea circulă în combinaţi

23 Decembrie 2003

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003

 • Publicare initiala

Text Initial

(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele mijloace de transport cu tracţiune mecanică, taxa asupra mijlocului de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, prin înmulţirea fiecărui 500 cm^3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijloc de transport

Valoarea taxei lei/500cm sau fracţiune

1

2

1. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2000 cm3 inclusiv

58.000

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3

72.000

3. Autobuze, autocare, microbuze

117.000

4. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

126.000

5. Tractoare înmatriculate

78.000

6. Motociclete, motorete şi scutere

29.00

(3) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată

Taxa (lei)

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu două axe

 

 

 

1.

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

1.000.000

1.100.000

2.

Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.100.000

1.200.000

3.

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

1.200.000

1.400.000

4.

Masa peste 15 tone

1.400.000

2.800.000

II

Vehicule cu trei axe

 

 

 

1.

Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

1.100.000

1.200.000

2.

Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

1.200.000

1.300.000

3.

Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

1.300.000

1.600.000

4.

Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

1.600.000

2.500.000

5.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

2.500.000

3.800.000

6.

Masa peste 25 tone

2.500.000

3.800.000

III

Vehicule cu patru axe

 

 

 

1.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1.600.000

1.700.000

2.

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

1.700.000

2.500.000

3.

Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

2.500.000

4.000.000

4.

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

4.000.000

6.000.000

5.

Masa peste 31 tone

4.000.000

6.000.000

(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

 

Taxa (lei)

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule  cu 2 + 1 axe

 

 

 

1.

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.000.000

1.100.000

 

2.

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

1.100.000

1.200.000

 

3.

Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

1.200.000

1.300.000

 

4.

Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

1.300.000

1.400.000

 

5.

Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

1.400.000

1.500.000

 

6.

Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

1.500.000

1.600.000

 

7.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1.600.000

2.000.000

 

8.

Masa peste 25 tone

2.000.000

3.400.000

II

Vehicule cu 2 + 2 axe

 

 

 

1.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1.200.000

1.300.000

 

2.

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

1.300.000

1.600.000

 

3.

Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

1.600.000

2.000.000

 

4.

Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

2.000.000

2.300.000

 

5.

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

2.300.000

3.700.000

 

6.

Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

3.700.000

5.200.000

 

7.

Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

5.200.000

7.900.000

 

8.

Masa peste 36 tone

5.200.000

7.900.000

III

Vehicule cu 2 + 3 axe

 

 

 

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

4.200.000

5.700.000

 

2.

Masa peste 38 tone

5.700.000

8.000.000

IV

Vehicule cu 3 + 2 axe

 

 

 

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

3.500.000

5.000.000

 

2.

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

5.000.000

7.000.000

 

3.

Masa peste 40 tone

7.000.000

7.900.000

V

Vehicule cu 3 + 3 axe

 

 

 

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

2.800.000

3.100.000

2.

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

3.100.000

3.700.000

3.

Masa peste 40 tone

3.700.000

7.500.000

(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Masa totală maximă autorizată

Taxa (lei)

a) Până la 1 tonă inclusiv

59.000

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

194.000

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

292.000

d) Peste 5 tone

370.000

(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, taxa pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apă

Taxa (lei)

1.

Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pentru uz şi agrement personal

100.000

2.

Bărci iară motor, folosite în alte scopuri

300.000

3.

Bărci cu motor

600.000

4.

Bacuri, poduri plutitoare

5.000.000

5.

Şalupe

3.000.000

6.

Iahturi

15.000.000

7.

Remorchere şi împingătoare

 

 

a) Până la 500 CP inclusiv

3.000.000

 

b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP

5.000.000

 

c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP

8.000.000

 

d) Peste 4.000 CP

12.000.000

8.

Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

1.000.000

9.

Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

 

 

a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

1.000.000

 

b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, dar nu peste 3.000 tone

1.500.000

 

c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

2.500.000

(8) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf