Codul Fiscal - Art. 243

Conditii de cesionare si instrainare

  • Art. 243
18 Februarie 2005

Hotarare nr. 84 din 03 februarie 2005

  • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Abrogat

7^1. Activele fixe care intră sub incidenţa prevederilor art. 243 alin. (1) din Codul fiscal sunt: terenurile, spaţiile de producţie şi echipamentele tehnologice aferente antrepozitului fiscal.
24 Noiembrie 2004

Legea nr. 494 din 12 noiembrie 2004

  • Text modificat

Text Abrogat

(1) Cesionarea ori înstrăinarea, sub orice formă, a acţiunilor, a părţilor sociale sau activelor fixe ale antrepozitarilor autorizaţi ori ale unui antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată sau revocată conform titlului VII va fi adusă la cunoştinţa autorităţii fiscale competente cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea acestei operaţiuni, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal.

Text Abrogat

(2) Cedarea sau înstrăinarea activelor imobilizate ale antrepozitarului autorizat ori ale unui antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată sau revocată conform titlului VII se va putea face numai după ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligaţiile fiscale sau după ce persoana care urmează să preia activele respective a confirmat posibilitatea plăţii tuturor debitelor către bugetul de stat prin depunerea unei scrisori de garanţie bancară.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul acţiunilor societăţilor comerciale care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa de capital.

18 Noiembrie 2004

Hotarare nr. 1840 din 28 octombrie 2004

  • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

7^1. Activele fixe care intră sub incidenţa prevederilor art. 243 alin. (1) din Codul fiscal sunt: terenurile, spaţiile de producţie şi echipamentele tehnologice aferente antrepozitului fiscal.
27 August 2004

Ordonanta nr. 83 din 19 august 2004

  • Text modificat

Text Nou

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul acţiunilor societăţilor comerciale care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa de capital.
23 Decembrie 2003

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003

  • Publicare initiala

Text Initial

(1) Cesionarea ori înstrăinarea, sub orice formă, a acţiunilor, a părţilor sociale sau activelor fixe ale antrepozitarilor autorizaţi ori ale unui antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată sau revocată conform titlului VII va fi adusă la cunoştinţa autorităţii fiscale competente cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea acestei operaţiuni, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal.

(2) Cedarea sau înstrăinarea activelor imobilizate ale antrepozitarului autorizat ori ale unui antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată sau revocată conform titlului VII se va putea face numai după ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligaţiile fiscale sau după ce persoana care urmează să preia activele respective a confirmat posibilitatea plăţii tuturor debitelor către bugetul de stat prin depunerea unei scrisori de garanţie bancară.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf