Codul Fiscal - Art. 238

Preturi minime

  • Art. 238
19 Noiembrie 2004

Legea nr. 507 din 17 noiembrie 2004

  • Norme metodologice modificate sau introduse
  • Introduce
  • Modifica

Text Nou

(7) Agenţii economici producători de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate, care realizează preţuri mai mici decât preţurile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor notifica aceste preţuri Ministerului Finanţelor Publice - direcţia cu atribuţii în autorizarea antrepozitelor fiscale. Preţurile astfel notificate vor fi analizate în cadrul Comisiei de autorizare a antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcării şi vor putea fi practicate de agenţii economici numai în condiţiile în care aceştia nu înregistrează pierderi din activitatea de producţie de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate şi nu au obligaţii restante la bugetul general consolidat.
Text VechiText Nou
(6) In situatia in care patronatele nu cad de acord asupra unui protocol comun, vor fi publicate preturile minimale stabilite de organizatia patronala de ramura care detine cel putin 70% din totalul cifrei de afaceri realizate de societatile comerciale producatoare de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate. Cifra de afaceri care sta la baza stabilirii reprezentativitatii va fi preluata din raportarile contabile ale agentilor economici la 30 iunie 2004, aferenta productiei mai sus mentionate.
?
(6) În situaţia în care patronatele nu cad de acord asupra unui protocol comun, vor fi publicate preţurile minimale stabilite de organizaţia patronală de ramură care deţine cel puţin 70% din totalul cifrei de afaceri realizate de societăţile comerciale producătoare de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate. Cifra de afaceri care stă la baza stabilirii reprezentativităţii va fi preluată din raportările contabile ale agenţilor economici la data de 30 iunie 2004, aferentă producţiei sus-menţionate.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

31 August 2004

Ordonanta nr. 94 din 26 august 2004

  • Text modificat

Text Nou

(6) In situatia in care patronatele nu cad de acord asupra unui protocol comun, vor fi publicate preturile minimale stabilite de organizatia patronala de ramura care detine cel putin 70% din totalul cifrei de afaceri realizate de societatile comerciale producatoare de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate. Cifra de afaceri care sta la baza stabilirii reprezentativitatii va fi preluata din raportarile contabile ale agentilor economici la 30 iunie 2004, aferenta productiei mai sus mentionate.
23 Decembrie 2003

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003

  • Publicare initiala

Text Initial

(1) Pentru alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate se vor stabili preţuri minime care se vor practica pentru comercializarea acestora pe piaţa internă.

(2) Preţul minim va cuprinde, în mod obligatoriu, preţul producătorului şi acciza legală aferentă, după caz.

(3) Preţurile minime vor fi stabilite de către asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice distilate legal înfiinţate, existente în România, şi vor fi consemnate într-un protocol semnat de reprezentanţii acestor asociaţii. O copie de pe acest protocol şi listele cuprinzând preţurile astfel stabilite vor fi comunicate Ministerului Finanţelor Publice şi vor fi publicate, prin grija celor care le-au stabilit, în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu minimum 5 zile înainte de data intrării în vigoare a acestor preţuri.

(4) Produsele, inclusiv cele în vrac, pentru care s-au stabilit preţuri minime nu pot fi comercializate pe piaţa internă la preţuri mai mici decât preţurile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Ori de câte ori se intenţionează modificarea preţurilor minime stabilite, asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice au obligaţia să notifice noile preţuri, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau mai multe produse. Notificarea preţurilor se face în condiţiile prevăzute la alin. (3).

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf