Codul Fiscal - Art. 221^5

Dispozitii aplicabile

  • Art. 221^5
2 Septembrie 2011

Ordonanta nr. 30 din 31 august 2011

  • Text modificat

Text Nou

Contravenţiilor prevăzute la art. 221^3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf