Codul Fiscal - Art. 221^1

Derogare pentru autoturisme

  • Art. 221^1
1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

  • Text modificat

Text Nou

Prin derogare de la prevederile art. 214^2, pentru autoturismele şi alte bunuri supuse accizelor, introduse în România pe baza unor contracte de leasing, iniţiate înainte de data intrării în vigoare a prevederilor prezentului titlu, şi a căror încheiere se va realiza după această dată, se vor datora bugetului de stat sumele calculate în funcţie de nivelul accizelor în vigoare la momentul iniţierii contractului de leasing.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf