Codul Fiscal - Art. 214^3

Scutiri

  • Art. 214^3
1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

  • Text modificat

Text Nou

Sunt scutite de plata taxelor speciale autoturismele, atunci când sunt:

  • a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare;
  • b) provenite din donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică, acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf