Codul Fiscal - Art. 211

Exigibilitatea

 • Art. 211
14 Mai 2014

Legea nr. 69 din 12 mai 2014

 • Text modificat integral

Text Nou

Momentul exigibilităţii accizei intervine:
 • a) la momentul recepţionării pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c), f) - i) şi l) provenite din achiziţii intracomunitare efectuate de operatori economici;
 • b) la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c), f) - i) şi l) provenite din operaţiuni de import efectuate de operatori economici;
 • c) la momentul eliberării pentru consum, în conformitate cu prevederile art. 206^7, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e);
 • d) la momentul vânzării pe piaţa internă, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. f) - i) şi l) provenite din producţia internă, iar în cazul produselor prevăzute la art. 207 lit. j) şi k) la data efectuării primei vânzări pe piaţa internă către persoana deţinător final, moment atestat prin data facturii şi/sau data bonului fiscal, emise de vânzător, indiferent dacă produsele provin din achiziţii intracomunitare, import sau producţie internă;
 • e) la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi l) provenite din operaţiuni de import efectuate de persoane fizice, respectiv înainte de efectuarea primei înmatriculări în România, în cazul produselor prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) provenite din achiziţii intracomunitare efectuate de persoane fizice. În scopul înmatriculării navelor sau autovehiculelor prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) se prezintă organelor competente:
  • 1. declaraţia vamală care atestă efectuarea formalităţilor de punere în liberă circulaţie, în cazul navelor sau autovehiculelor din import;
  • 2. certificatul care atestă plata accizelor, în cazul navelor sau autovehiculelor achiziţionate intracomunitar. Modelul şi conţinutul certificatului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • f) la data documentului comercial care atestă achiziţia intracomunitară a produselor prevăzute la art. 207 lit. k) şi l) în cazul în care achiziţia intracomunitară este efectuată de o persoană fizică;
 • g) la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. j) şi k) provenite din operaţiuni de import efectuate de persoane fizice. Momentul exigibilităţii accizelor în cazul armelor prevăzute la art. 207 lit. j) provenite din achiziţii intracomunitare efectuate de persoane fizice intervine înainte de înscrierea armei în documentul care atestă dreptul de deţinere a armei sau, după caz, de port şi de folosinţă a armei, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările ulterioare. În scopul înscrierii armei în documentul care atestă dreptul de deţinere a armei sau, după caz, de port şi de folosinţă a armei se prezintă organelor competente:
  • 1. declaraţia vamală care atestă efectuarea formalităţilor de punere în liberă circulaţie, în cazul armelor din import;
  • 2. certificatul care atestă plata accizelor, în cazul armelor achiziţionate intracomunitar. Modelul şi conţinutul certificatului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

31^a. *** Abrogat.

31^b. Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l) din Codul fiscal livrate în baza unui contract de consignaţie, exigibilitatea accizelor la consignant intervine la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi. Contractul de consignaţie reprezintă un contract prin care consignantul se angajează să livreze bunuri consignatarului, pentru ca acesta din urmă să găsească un cumpărător pentru aceste bunuri. Consignatarul acţionează în nume propriu, dar în contul consignantului, când livrează bunurile către cumpărători.

12 Februarie 2014

Hotarare nr. 77 din 5 februarie 2014

 • Norme metodologice modificate sau introduse
 • Introduce
 • Abroga

Text Nou

31^b. Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l) din Codul fiscal livrate în baza unui contract de consignaţie, exigibilitatea accizelor la consignant intervine la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi. Contractul de consignaţie reprezintă un contract prin care consignantul se angajează să livreze bunuri consignatarului, pentru ca acesta din urmă să găsească un cumpărător pentru aceste bunuri. Consignatarul acţionează în nume propriu, dar în contul consignantului, când livrează bunurile către cumpărători.

Text Abrogat

31^a. Persoanele fizice care achiziţionează din teritoriul comunitar arme de natura celor prevăzute la art. 207 lit. h) din Codul fiscal efectuează plata accizelor la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul unităţilor fiscale în raza cărora îşi au domiciliul, iar în cazul importului, la organul vamal sau la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia funcţionează primul birou vamal de intrare în ţară.

30 August 2013

Ordonanta nr. 28 din 27 august 2013

 • Text modificat
Text VechiText Nou

Momentul exigibilităţii accizei intervine:

 • a) pentru produsele provenite din achiziţii intracomunitare, la momentul recepţionării acestora;
 • b) pentru produsele provenite din operaţiuni de import, la data înregistrării declaraţiei vamale de import;
 • c) pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e), la momentul eliberării pentru consum, în conformitate cu prevederile art. 206^7.
 • d) pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. h) şi i), momentul exigibilităţii accizei intervine la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie în cazul celor din import, respectiv înainte de efectuarea primei înmatriculări în România, în cazul celor produse în România şi al celor achiziţionate intracomunitar. În scopul înmatriculării vehiculelor prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) se vor prezenta organelor competente:
  • 1. declaraţia vamală care atestă efectuarea formalităţilor de punere în liberă circulaţie, în cazul vehiculelor din import;
  • 2. certificatul care atestă plata accizelor, în cazul vehiculelor produse în România şi al celor achiziţionate intracomunitar. Modelul şi conţinutul certificatului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
?

Momentul exigibilităţii accizei intervine:

 • a) la momentul recepţionării pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l) provenite din achiziţii intracomunitare efectuate de operatori economici;
 • b) la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l) provenite din operaţiuni de import efectuate de operatori economici;
 • c) la momentul eliberării pentru consum, în conformitate cu prevederile art. 206^7, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e);
 • d) la momentul vânzării pe piaţa internă, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. f) - l) provenite din producţia internă;
 • e) la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi l) provenite din operaţiuni de import efectuate de persoane fizice, respectiv înainte de efectuarea primei înmatriculări în România, în cazul produselor prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) provenite din achiziţii intracomunitare efectuate de persoane fizice. În scopul înmatriculării vehiculelor prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) se prezintă organelor competente:
  • 1. declaraţia vamală care atestă efectuarea formalităţilor de punere în liberă circulaţie, în cazul vehiculelor din import;
  • 2. certificatul care atestă plata accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar. Modelul şi conţinutul certificatului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • f) la data documentului comercial care atestă achiziţia intracomunitară a produselor prevăzute la art. 207 lit. l) în cazul în care achiziţia intracomunitară este efectuată de o persoană fizică.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

2 August 2013

Ordonanta nr. 16 din 30 Iulie 2013

 • Text modificat

Text Nou

d) pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. h) şi i), momentul exigibilităţii accizei intervine la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie în cazul celor din import, respectiv înainte de efectuarea primei înmatriculări în România, în cazul celor produse în România şi al celor achiziţionate intracomunitar. În scopul înmatriculării vehiculelor prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) se vor prezenta organelor competente:
 • 1. declaraţia vamală care atestă efectuarea formalităţilor de punere în liberă circulaţie, în cazul vehiculelor din import;
 • 2. certificatul care atestă plata accizelor, în cazul vehiculelor produse în România şi al celor achiziţionate intracomunitar. Modelul şi conţinutul certificatului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
23 Ianuarie 2013

Ordonanta nr. 8 din 23 ianuarie 2013

 • Text modificat

Momentul exigibilităţii accizei intervine:

 • a) pentru produsele provenite din achiziţii intracomunitare, la momentul recepţionării acestora;
 • b) pentru produsele provenite din operaţiuni de import, la data înregistrării declaraţiei vamale de import;
 • c) pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e), la momentul eliberării pentru consum, în conformitate cu prevederile art. 206^7.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

13 Octombrie 2009

Ordonanta de urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009

 • Text modificat integral

Text Nou

Momentul exigibilităţii accizei intervine:

 • a) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul recepţionării acestora;
 • b) pentru produsele importate, la data înregistrării declaraţiei vamale de import.

31^a. Persoanele fizice care achiziţionează din teritoriul comunitar arme de natura celor prevăzute la art. 207 lit. h) din Codul fiscal efectuează plata accizelor la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul unităţilor fiscale în raza cărora îşi au domiciliul, iar în cazul importului, la organul vamal sau la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia funcţionează primul birou vamal de intrare în ţară.

4 Decembrie 2008

Ordonanta de urgenta nr. 200 din 4 decembrie 2008

 • Text modificat

Text Nou

(4) În cazul produselor provenite din operaţiuni de import efectuate de un importator care deţine autorizaţie unică pentru proceduri vamale simplificate eliberată de alt stat membru, acesta are obligaţia de a depune la autoritatea vamală declaraţia de import pentru TVA şi accize. Exigibilitatea accizei intervine la data înregistrării declaraţiei de import pentru TVA şi accize.

2 Martie 2007

Hotarare nr. 213 din 28 februarie 2007

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

31^a. Persoanele fizice care achiziţionează din teritoriul comunitar arme de natura celor prevăzute la art. 207 lit. h) din Codul fiscal efectuează plata accizelor la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul unităţilor fiscale în raza cărora îşi au domiciliul, iar în cazul importului, la organul vamal sau la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia funcţionează primul birou vamal de intrare în ţară.

1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

 • Text modificat
Text VechiText Nou

Momentul exigibilităţii accizei intervine:

a) pentru produsele din producţia internă, la data efectuării livrării, la data acordării produselor ca dividende sau ca plată în natură, la data la care au fost consumate pentru reclamă şi publicitate şi, respectiv, la data înstrăinării ori utilizării în oricare alt scop decât comercializarea;

b) pentru produsele importate, la data înregistrării declaraţiei vamale de import.

?

(1) Momentul exigibilităţii accizei intervine:

 • a) pentru produsele din producţia internă, la data efectuării livrării, la data acordării produselor ca dividende sau ca plată în natură, la data la care au fost consumate pentru reclamă şi publicitate şi, respectiv, la data înstrăinării ori utilizării în oricare alt scop decât comercializarea;
 • b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul recepţionării acestora;
 • c) pentru produsele importate, la data înregistrării declaraţiei vamale de import.

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. i), momentul exigibilităţii accizei intervine cu ocazia primei înmatriculări în România.

(3) În cazul persoanelor fizice care achiziţionează produse de natura celor prevăzute la art. 207 lit. h), exigibilitatea ia naştere la momentul înregistrării la autorităţile competente, potrivit legii.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

23 Decembrie 2003

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003

 • Publicare initiala

Text Initial

Momentul exigibilităţii accizei intervine:

a) pentru produsele din producţia internă, la data efectuării livrării, la data acordării produselor ca dividende sau ca plată în natură, la data la care au fost consumate pentru reclamă şi publicitate şi, respectiv, la data înstrăinării ori utilizării în oricare alt scop decât comercializarea;

b) pentru produsele importate, la data înregistrării declaraţiei vamale de import.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf