Codul Fiscal - Art. 208

Nivelul si calculul accizei

 • Art. 208
12 Decembrie 2014

Ordonanta de urgenta nr. 80 din 10 decembrie 2014

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) Nivelul accizelor pentru produsele prevăzute la art. 207 este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu.

?

(1) Nivelul accizelor pentru produsele de la art. 207 este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu, şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2015. Pentru anii următori, nivelul accizelor nearmonizate aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an este nivelul actualizat conform regulilor prevăzute la art. 176 alin. (1^1) şi (1^2).

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

14 Mai 2014

Legea nr. 69 din 12 mai 2014

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l), accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse, importate sau achiziţionate intracomunitar, după caz. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

?

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l), accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse, comercializate, importate sau achiziţionate intracomunitar, după caz. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

28 Februarie 2014

Ordonanta de urgenta nr. 8 din 26 februarie 2014

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l), accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse pe teritoriul României, importate sau achiziţionate intracomunitar. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

?

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l), accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse, importate sau achiziţionate intracomunitar, după caz. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

12 Februarie 2014

Hotarare nr. 77 din 5 februarie 2014

 • Norme metodologice modificate sau introduse
 • Introduce
 • Modifica
 • Abroga

Text Nou

(5) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. g), j) şi k) provenite din producţia internă, valoarea unitară înscrisă în anexa nr. 2 de la titlul VII din Codul fiscal, reprezentând baza de impozitare pentru calculul accizei, este preţul de livrare al furnizorului. Elementele pe baza cărora se stabileşte preţul de livrare sunt cele prevăzute la art. 137 din Codul fiscal, cu excepţia accizei care urmează a fi percepută.

Text Nou

(6) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. g), j) şi k) provenite din achiziţii intracomunitare sau din import, valoarea unitară înscrisă în anexa 2 de la titlul VII din Codul fiscal, reprezentând baza de impozitare pentru calculul accizei, se determină potrivit prevederilor art. 138^1, respectiv art. 139 din Codul fiscal, cu excepţia accizei care urmează a fi percepută.

Text VechiText Nou

30^1. (1) În scopul determinării categoriei valorice în care se încadrează produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 7, 9 şi 10 din anexa nr. 2 la titlul VII din Codul fiscal, provenite din producţia internă sau din achiziţii intracomunitare şi al căror preţ de vânzare este exprimat în altă monedă decât euro, conversia în euro se realizează pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

?

30^1. (1) În scopul determinării categoriei valorice în care se încadrează produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 7, 9 şi 10 din anexa nr. 2 de la titlul VII din Codul fiscal, provenite din producţia internă, din achiziţii intracomunitare sau din import, al căror preţ de vânzare este exprimat în altă monedă decât euro, conversia în euro se realizează potrivit prevederilor art. 218 din Codul fiscal.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text Abrogat

(2) În scopul determinării categoriei valorice în care se încadrează produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 7, 9 şi 10 din anexa nr. 2 la titlul VII din Codul fiscal, provenite din operaţiuni de import şi al căror preţ de vânzare este exprimat în altă monedă decât euro, cursul de schimb valutar se stabileşte conform prevederilor comunitare care reglementează calculul valorii în vamă.

30 August 2013

Ordonanta nr. 28 din 27 august 2013

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - k), accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse pe teritoriul României, importate sau achiziţionate intracomunitar. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

?

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l), accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse pe teritoriul României, importate sau achiziţionate intracomunitar. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

22 August 2013

Hotarare nr. 613 din 14 august 2013

 • Norme metodologice modificate sau introduse
 • Introduce
 • Abroga

Text Nou

30^1. (1) În scopul determinării categoriei valorice în care se încadrează produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 7, 9 şi 10 din anexa nr. 2 la titlul VII din Codul fiscal, provenite din producţia internă sau din achiziţii intracomunitare şi al căror preţ de vânzare este exprimat în altă monedă decât euro, conversia în euro se realizează pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) În scopul determinării categoriei valorice în care se încadrează produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 7, 9 şi 10 din anexa nr. 2 la titlul VII din Codul fiscal, provenite din operaţiuni de import şi al căror preţ de vânzare este exprimat în altă monedă decât euro, cursul de schimb valutar se stabileşte conform prevederilor comunitare care reglementează calculul valorii în vamă.

(3) Valorile unitare exprimate în euro, înscrise în coloana 1 din anexa nr. 2 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal aferente nr. crt. 7 şi 9, se stabilesc la nivel de euro, fără subdiviziuni, prin reducere atunci când fracţiunile în eurocenţi sunt mai mici de 50 de eurocenţi şi prin majorare atunci când fracţiunile în eurocenţi sunt mai mari sau egale cu 50 de eurocenţi.

(4) Valorile unitare exprimate în euro, înscrise în coloana 1 din anexa nr. 2 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal aferente nr. crt. 10, se stabilesc la nivel de două zecimale, prin reducere atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5 şi prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5.

Text Abrogat

30^1. (1) Accizele pentru iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement sunt:

Nr. crt. Denumire Acciza (%)
1 Bărci gonflabile, cu lungime cuprinsă între 8 şi 12 m 5
2 Bărci gonflabile, cu lungime de peste 12 m 7
3 Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m 7
4 Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m 9
5 Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m 10
6 Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m 9
7 Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m 10
8 Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m 12
9 Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m 9
10 Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m 10
11 Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m 12
12 Alte nave şi ambarcaţiuni pentru agrement sau pentru sport din care:  
12.1 Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m 9
12.2 Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m 10
12.3 Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m 12
12.4 Skyjet-uri 15

(2) Accizele pentru motoarele cu capacitatea de peste 25 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement sunt:

Nr. crt. Tipul de motor Acciza (%)
1 Motoare cu capacitatea între 25 CP şi 60 CP 5
2 Motoare cu capacitatea între 60 CP şi 120 CP 7
3 Motoare cu capacitatea peste 120 CP 9

(3) Intră sub incidenţa accizelor şi bărcile echipate cu motor care nu îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 208 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Acciza se va calcula prin aplicarea cotei legale aferente motorului asupra valorii integrale de achiziţie înscrisă în factură, iar suma astfel rezultată se va reduce cu 50%.

Text Abrogat

30^1.1. (1) Pentru produsele din producţia internă, baza de impozitare este reprezentată de preţul de livrare, respectiv preţul de vânzare al produselor practicat de producător, mai puţin acciza.

(2) În cazul produselor supuse accizelor nearmonizate pentru care acciza este stabilită în cotă procentuală, provenite din achiziţii intracomunitare, transformarea în lei a preţurilor de achiziţie exprimate în diverse valute - ca bază de impozitare pentru accize - se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, utilizat la înregistrarea în contabilitate, şi anume cursul de schimb valabil la data recepţiei produselor achiziţionate.

2 August 2013

Ordonanta nr. 16 din 30 Iulie 2013

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(2) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor intrate pe teritoriul României. Pentru amestecurile cu cafea solubilă intrate pe teritoriul României, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

?

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - k), accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse pe teritoriul României, importate sau achiziţionate intracomunitar. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

23 Ianuarie 2013

Ordonanta nr. 8 din 23 ianuarie 2013

 • Text modificat

Text Nou

(3) Nivelul accizelor pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e) se aplică suplimentar celor prevăzute în anexa nr. 1 de la titlul VII «Accize şi alte taxe speciale».

13 Octombrie 2009

Ordonanta de urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009

 • Text modificat integral

Text Nou

(1) Nivelul accizelor pentru produsele prevăzute la art. 207 este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu.

(2) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor intrate pe teritoriul României. Pentru amestecurile cu cafea solubilă intrate pe teritoriul României, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

30^1. (1) Accizele pentru iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement sunt:

Nr. crt. Denumire Acciza (%)
1 Bărci gonflabile, cu lungime cuprinsă între 8 şi 12 m 5
2 Bărci gonflabile, cu lungime de peste 12 m 7
3 Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m 7
4 Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m 9
5 Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m 10
6 Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m 9
7 Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m 10
8 Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m 12
9 Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m 9
10 Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m 10
11 Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m 12
12 Alte nave şi ambarcaţiuni pentru agrement sau pentru sport din care:  
12.1 Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m 9
12.2 Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m 10
12.3 Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m 12
12.4 Skyjet-uri 15

(2) Accizele pentru motoarele cu capacitatea de peste 25 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement sunt:

Nr. crt. Tipul de motor Acciza (%)
1 Motoare cu capacitatea între 25 CP şi 60 CP 5
2 Motoare cu capacitatea între 60 CP şi 120 CP 7
3 Motoare cu capacitatea peste 120 CP 9

(3) Intră sub incidenţa accizelor şi bărcile echipate cu motor care nu îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 208 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Acciza se va calcula prin aplicarea cotei legale aferente motorului asupra valorii integrale de achiziţie înscrisă în factură, iar suma astfel rezultată se va reduce cu 50%.


30^1.1. (1) Pentru produsele din producţia internă, baza de impozitare este reprezentată de preţul de livrare, respectiv preţul de vânzare al produselor practicat de producător, mai puţin acciza.

(2) În cazul produselor supuse accizelor nearmonizate pentru care acciza este stabilită în cotă procentuală, provenite din achiziţii intracomunitare, transformarea în lei a preţurilor de achiziţie exprimate în diverse valute - ca bază de impozitare pentru accize - se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, utilizat la înregistrarea în contabilitate, şi anume cursul de schimb valabil la data recepţiei produselor achiziţionate.

22 Decembrie 2008

Hotarare nr. 1618 din 4 decembrie 2008

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

30^1.1. (1) Pentru produsele din producţia internă, baza de impozitare este reprezentată de preţul de livrare, respectiv preţul de vânzare al produselor practicat de producător, mai puţin acciza.

(2) În cazul produselor supuse accizelor nearmonizate pentru care acciza este stabilită în cotă procentuală, provenite din achiziţii intracomunitare, transformarea în lei a preţurilor de achiziţie exprimate în diverse valute - ca bază de impozitare pentru accize - se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, utilizat la înregistrarea în contabilitate, şi anume cursul de schimb valabil la data recepţiei produselor achiziţionate.

28 Decembrie 2007

Hotarare nr. 1579 din 19 decembrie 2007

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

(3) Intră sub incidenţa accizelor şi bărcile echipate cu motor care nu îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 208 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Acciza se va calcula prin aplicarea cotei legale aferente motorului asupra valorii integrale de achiziţie înscrisă în factură, iar suma astfel rezultată se va reduce cu 50%.

18 Octombrie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 106 din 4 octombrie 2007

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) Nivelul accizelor în perioada 2007 - 2011 pentru cafea verde, cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori şi pentru cafea solubilă, inclusiv amestecurile cu cafea solubilă, este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul titlu.

?

(1) Nivelul accizelor în perioada 2007 - 2011 pentru cafea verde, cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori, şi pentru cafea solubilă este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură, asupra cantităţilor intrate pe teritoriul României.

?

(6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor intrate pe teritoriul României. Pentru amestecurile cu cafea solubilă intrate pe teritoriul României, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

a) pentru produsele provenite din producţia internă - preţurile de livrare, mai puţin accizele, respectiv preţul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obţinerea produsului respectiv;

?

a) pentru produsele provenite din producţia internă - preţul de livrare al producătorului, mai puţin acciza;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

29 Decembrie 2006

Hotarare nr. 1861 din 21 decembrie 2006

 • Norme metodologice modificate sau introduse

30^1. (1) Accizele pentru iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement sunt:

Nr. crt. Denumire Acciza (%)
1 Bărci gonflabile, cu lungime cuprinsă între 8 şi 12 m 5
2 Bărci gonflabile, cu lungime de peste 12 m 7
3 Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m 7
4 Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m 9
5 Nave cu vele, fără motor, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m 10
6 Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m 9
7 Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m 10
8 Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m 12
9 Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m 9
10 Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m 10
11 Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m 12
12 Alte nave şi ambarcaţiuni pentru agrement sau pentru sport din care:  
12.1 Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 8 - 12 m 9
12.2 Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 12 - 16 m 10
12.3 Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsă între 16 - 24 m 12
12.4 Skyjet-uri 15

 

(2) Accizele pentru motoarele cu capacitatea de peste 25 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement sunt:

Nr. crt. Tipul de motor Acciza (%)
1 Motoare cu capacitatea între 25 CP şi 60 CP 5
2 Motoare cu capacitatea între 60 CP şi 120 CP 7
3 Motoare cu capacitatea peste 120 CP 9

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

 • Text modificat
Text VechiText Nou

30^1. (1) Definirea categoriilor de autoturisme sau autoturisme de teren din import noi ori rulate se face în funcţie de starea autoturismului la momentul introducerii în ţară, în conformitate cu prevederile legislaţiei vamale în vigoare.

(2) În cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren din import noi ori rulate, care fac obiectul achiziţionării ca urmare a unui contract de leasing, accizele se calculează în funcţie de starea autoturismului sau autoturismului de teren din momentul introducerii în ţară. Cota de acciză datorată este cea în vigoare la momentul plăţii - aferentă stării autoturismului la momentul introducerii acestuia în ţară - şi ea se aplică asupra bazei de impozitare formate din valoarea de intrare a autoturismului, stabilită la introducerea în ţară a acestuia, la care se adaugă cuantumul taxelor vamale şi alte taxe speciale, după caz, datorate la momentul încheierii regimului vamal.

(3) Pentru alte produse supuse accizelor achiziţionate din import în baza unui contract de leasing, baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adaugă cuantumul taxelor vamale şi alte taxe speciale, după caz, la momentul închiderii operaţiunii de import.

(4) Transformarea în lei a valorii de intrare se efectuează conform prevederilor legislaţiei vamale în vigoare.

?
Text VechiText Nou

(1) În cazul cafelei verzi, acciza este egală cu echivalentul în lei a 680 euro pe tonă.

(2) În cazul cafelei prăjite, inclusiv al cafelei cu înlocuitori, acciza este egală cu echivalentul în lei a 1.000 euro pe tonă.

(3) În cazul cafelei solubile, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubilă, acciza este egală cu echivalentul în lei a 4 euro pe kilogram.

(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

Acciza (%)

1.

Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)

45

2.

Articole din cristal 1)

55

3.

Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor

25

4.

Produse de parfumerie

 

 

4.1. Parfumuri, din care:

35

 

- ape de parfum

25

 

4.2. Ape de toaletă, din care:

15

 

- ape de colonie

10

5.

Cuptoare cu microunde

20

6.

Aparate pentru conditionat aer

20

7.

Arme de vanatoare si arme de uz individual, altele decat cele de uz militar sau de sport

100

8.

Iahturi şi bărci cu sau fara motor pentru agrement:

 

 

11.1 Iahturi

50

 

11.2 Barci *) cu sau fara motor pentru agrement

30

*) Nu intră sub incidenţa accizelor bărcile cu sau fără motor cu lungime mai mică de 7 m şi cu motor mai mic de 15 CP.

*1) Prin cristal se înţelege sticlă având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:
Tipul autoturismului Acciza pentru
autoturisme noi
(%)
Acciza pentru
autoturisme
rulate
(%)
1.

Autoturisme echipate cu
motor cu benzină:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică
sub 1601 cm3

1

2,5

b) Cu capacitate cilindrică
între 1601 şi 1800 cm3

2,5

5,5

c) Cu capacitate cilindrică
între 1801 şi 2000 cm3

4

10

d) Cu capacitate cilindrică
între 2001 şi 2500 cm3

8 21

e) Cu capacitate cilindrică de
peste 2500 cm3

11 32
2.

Autoturisme echipate cu
motor Diesel:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică
sub 1601 cm3

1

2,5

b) Cu capacitate cilindrică
între 1601 şi 2000 cm3

2,5

5,5

c) Cu capacitate cilindrică
între 2001 şi 2500 cm3

4

11

d) Cu capacitate cilindrică
între 2501 şi 3200 cm3

8

21

e) Cu capacitate cilindrică
peste 3200 cm3

11

32

 
 

(6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură, asupra cantităţilor importate.

(7) În cazul produselor prevăzute la alin. (4) şi (5), accizele preced taxa pe valoarea adăugată şi se calculează o singură dată prin aplicarea cotelor procentuale prevăzute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezintă:

 • a) pentru produsele din producţia internă - preţurile de livrare, mai puţin accizele, respectiv preţul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obţinerea produsului respectiv;
 • b) pentru produsele din import - valoarea în vamă stabilită potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale şi alte taxe speciale, după caz.
?

(1) Nivelul accizelor în perioada 2007 - 2011 pentru cafea verde, cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori şi pentru cafea solubilă, inclusiv amestecurile cu cafea solubilă, este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul titlu.

(2) Nivelul accizelor în perioada 2007 - 2010 pentru alte produse este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul titlu.

(3) Pentru iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, nivelul accizelor poate fi între 0 şi 50% şi va fi stabilit diferenţiat pe baza criteriilor prevăzute în norme.

(4) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (3):

 • a) bărcile cu sau fără motor cu lungime mai mică de 8 metri şi cu motor mai mic de 25 CP;
 • b) iahturile şi alte nave şi ambarcaţiuni destinate utilizării în sportul de performanţă, în condiţiile prevăzute în norme.

(5) Pentru motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, nivelul accizelor poate fi între 0 şi 50% şi va fi stabilit diferenţiat pe baza criteriilor prevăzute în norme.

(6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură, asupra cantităţilor intrate pe teritoriul României.

(7) În cazul produselor prevăzute la alin. (2), (3) şi (5), accizele preced taxa pe valoarea adăugată şi se calculează o singură dată prin aplicarea cotelor procentuale prevăzute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezintă:

 • a) pentru produsele provenite din producţia internă - preţurile de livrare, mai puţin accizele, respectiv preţul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obţinerea produsului respectiv;
 • b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar - preţurile de achiziţie;
 • c) pentru produsele provenite din afara teritoriului comunitar - valoarea în vamă, stabilită potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale şi alte taxe speciale, după caz.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

4 Iulie 2005

Hotarare nr. 610 din 23 iunie 2005

 • Norme metodologice modificate sau introduse
Text VechiText Nou

30^1. (1) Definirea categoriilor de autoturisme sau autoturisme de teren din import noi ori rulate se face potrivit prevederilor legislaţiei vamale în vigoare.

(2) În cazul autoturismelor sau a autoturismelor de teren din import noi ori rulate, care fac obiectul achiziţionării ca urmare a unui contract de leasing, accizele se calculează în funcţie de starea autoturismului sau autoturismului de teren din momentul introducerii în ţară. Procentul corespunzător de acciză se aplică asupra bazei de impozitare formate din valoarea de intrare la care se adaugă cuantumul taxelor vamale şi alte taxe speciale, după caz, datorate la momentul închiderii operaţiei de import.

(3) Transformarea în lei a valorii de intrare se efectuează conform prevederilor legislaţiei vamale în vigoare.

?

30^1. (1) Definirea categoriilor de autoturisme sau autoturisme de teren din import noi ori rulate se face în funcţie de starea autoturismului la momentul introducerii în ţară, în conformitate cu prevederile legislaţiei vamale în vigoare.

(2) În cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren din import noi ori rulate, care fac obiectul achiziţionării ca urmare a unui contract de leasing, accizele se calculează în funcţie de starea autoturismului sau autoturismului de teren din momentul introducerii în ţară. Cota de acciză datorată este cea în vigoare la momentul plăţii - aferentă stării autoturismului la momentul introducerii acestuia în ţară - şi ea se aplică asupra bazei de impozitare formate din valoarea de intrare a autoturismului, stabilită la introducerea în ţară a acestuia, la care se adaugă cuantumul taxelor vamale şi alte taxe speciale, după caz, datorate la momentul încheierii regimului vamal.

(3) Pentru alte produse supuse accizelor achiziţionate din import în baza unui contract de leasing, baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adaugă cuantumul taxelor vamale şi alte taxe speciale, după caz, la momentul închiderii operaţiunii de import.

(4) Transformarea în lei a valorii de intrare se efectuează conform prevederilor legislaţiei vamale în vigoare.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

1 Iunie 2005

Legea nr. 163 din 1 iunie 2005

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

Acciza (%)

1.

Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)

40

2.

Articole din cristal 1)

50

3.

Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor

20

4.

Produse de parfumerie

 

 

4.1. Parfumuri,

din care:

- ape de parfum

30

 

20

 

4.2. Ape de toaletă,

din care:

- ape de colonie

10

 

5

5.

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio2)

15

6.

Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc

15

7.

Aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare.

25

8.

Cuptoare cu microunde

15

9.

Aparate pentru condiţionat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp

15

10.

Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport

50

11.

Iahturi şi bărci cu motor pentru agrement

25

1) Prin cristal se înţelege sticla având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

2) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasă sau în module) cel puţin patru aparate sau funcţiuni diferite, dintre care cel puţin trei sunt funcţiuni audio (recepţie, înregistrare pe bandă magnetică, înregistrare pe compact disc, reproducere disc patefon, reproducere compact disc, reproducere bandă magnetică etc.).

?

(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

Acciza (%)

1.

Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)

45

2.

Articole din cristal 1)

55

3.

Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor

25

4.

Produse de parfumerie

 

 

4.1. Parfumuri, din care:

35

 

- ape de parfum

25

 

4.2. Ape de toaletă, din care:

15

 

- ape de colonie

10

5.

Cuptoare cu microunde

20

6.

Aparate pentru conditionat aer

20

7.

Arme de vanatoare si arme de uz individual, altele decat cele de uz militar sau de sport

100

8.

Iahturi şi bărci cu sau fara motor pentru agrement:

 

 

11.1 Iahturi

50

 

11.2 Barci *) cu sau fara motor pentru agrement

30

*) Nu intră sub incidenţa accizelor bărcile cu sau fără motor cu lungime mai mică de 7 m şi cu motor mai mic de 15 CP.

*1) Prin cristal se înţelege sticlă având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:

Tipul autoturismului Acciza pentru autoturisme noi (%) Acciza pentru autoturisme rulate (%)
1.

Autoturisme echipate cu motor cu benzină:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică sub 1601 cm3

0

1,5

b) Cu capacitate cilindrică între 1601 şi 1800 cm3

1,5

4,5

c) Cu capacitate cilindrică între 1801 şi 2000 cm3

3

9

d) Cu capacitate cilindrică între 2001 şi 2500 cm3

6 18

e) Cu capacitate cilindrică de peste 2500 cm3

9 27
2.

Autoturisme echipate cu motor Diesel:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică sub 1601 cm3

0

1,5

b) Cu capacitate cilindrică între 1601 şi 2000 cm3

1,5

4,5

c) Cu capacitate cilindrică între 2001 şi 2500 cm3

3

9

?
(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:
Tipul autoturismului Acciza pentru
autoturisme noi
(%)
Acciza pentru
autoturisme
rulate
(%)
1.

Autoturisme echipate cu
motor cu benzină:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică
sub 1601 cm3

1

2,5

b) Cu capacitate cilindrică
între 1601 şi 1800 cm3

2,5

5,5

c) Cu capacitate cilindrică
între 1801 şi 2000 cm3

4

10

d) Cu capacitate cilindrică
între 2001 şi 2500 cm3

8 21

e) Cu capacitate cilindrică de
peste 2500 cm3

11 32
2.

Autoturisme echipate cu
motor Diesel:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică
sub 1601 cm3

1

2,5

b) Cu capacitate cilindrică
între 1601 şi 2000 cm3

2,5

5,5

c) Cu capacitate cilindrică
între 2001 şi 2500 cm3

4

11

d) Cu capacitate cilindrică
între 2501 şi 3200 cm3

8

21

e) Cu capacitate cilindrică
peste 3200 cm3

11

32

 
 

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

30 Martie 2005

Ordonanta de urgenta nr. 24 din 24 martie 2005

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

Acciza (%)

1.

Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)

40

2.

Articole din cristal 1)

50

3.

Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor

20

4.

Produse de parfumerie

 

 

4.1. Parfumuri,

din care:

- ape de parfum

30

 

20

 

4.2. Ape de toaletă,

din care:

- ape de colonie

10

 

5

5.

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio2)

15

6.

Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc

15

7.

Aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare.

25

8.

Cuptoare cu microunde

15

9.

Aparate pentru condiţionat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp

15

10.

Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport

50

11.

Iahturi şi bărci cu motor pentru agrement

25

1) Prin cristal se înţelege sticla având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

2) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasă sau în module) cel puţin patru aparate sau funcţiuni diferite, dintre care cel puţin trei sunt funcţiuni audio (recepţie, înregistrare pe bandă magnetică, înregistrare pe compact disc, reproducere disc patefon, reproducere compact disc, reproducere bandă magnetică etc.).

?

(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

Acciza (%)

1.

Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)

45

2.

Articole din cristal 1)

55

3.

Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor

25

4.

Produse de parfumerie

 

 

4.1. Parfumuri, din care:

35

 

- ape de parfum

25

 

4.2. Ape de toaletă, din care:

15

 

- ape de colonie

10

5.

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio2)

20

6.

Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc

20

7.

Aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare; aparate fotografice numerice

30

8.

Cuptoare cu microunde

20

9.

Aparate pentru condiţionat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp

20

10.

Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport

100

11.

Iahturi şi bărci cu motor pentru agrement

 

 

11.1 Iahturi

50

 

11.2 Barci cu motor pentru agrement

30
 
*1) Prin cristal se înţelege sticla având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

*2) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasă sau în module) cel puţin patru aparate sau funcţiuni diferite, dintre care cel puţin trei sunt funcţiuni audio (recepţie, înregistrare pe bandă magnetică, înregistrare pe compact disc, reproducere disc patefon, reproducere compact disc, reproducere bandă magnetică etc.).

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:

Tipul autoturismului Acciza pentru autoturisme noi (%) Acciza pentru autoturisme rulate (%)
1.

Autoturisme echipate cu motor cu benzină:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică sub 1601 cm3

0

1,5

b) Cu capacitate cilindrică între 1601 şi 1800 cm3

1,5

4,5

c) Cu capacitate cilindrică între 1801 şi 2000 cm3

3

9

d) Cu capacitate cilindrică între 2001 şi 2500 cm3

6 18

e) Cu capacitate cilindrică de peste 2500 cm3

9 27
2.

Autoturisme echipate cu motor Diesel:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică sub 1601 cm3

0

1,5

b) Cu capacitate cilindrică între 1601 şi 2000 cm3

1,5

4,5

c) Cu capacitate cilindrică între 2001 şi 2500 cm3

3

9

?

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:

Tipul autoturismului Acciza pentru
autoturisme noi
(%)
Acciza pentru
autoturisme
rulate
(%)
1.

Autoturisme echipate cu
motor cu benzină:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică
sub 1601 cm3

1

2,5

b) Cu capacitate cilindrică
între 1601 şi 1800 cm3

2,5

5,5

c) Cu capacitate cilindrică
între 1801 şi 2000 cm3

4

10

d) Cu capacitate cilindrică
între 2001 şi 2500 cm3

8 21

e) Cu capacitate cilindrică de
peste 2500 cm3

11 32
2.

Autoturisme echipate cu
motor Diesel:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică
sub 1601 cm3

1

2,5

b) Cu capacitate cilindrică
între 1601 şi 2000 cm3

2,5

5,5

c) Cu capacitate cilindrică
între 2001 şi 2500 cm3

4

11

d) Cu capacitate cilindrică
între 2501 şi 3200 cm3

8

21

e) Cu capacitate cilindrică
peste 3000 cm3

11

32

 

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

24 Noiembrie 2004

Legea nr. 494 din 12 noiembrie 2004

 • Text modificat
Text VechiText Nou
Aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare; aparate fotografice numerice
?
Aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

18 Noiembrie 2004

Hotarare nr. 1840 din 28 octombrie 2004

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

30^1. (1) Definirea categoriilor de autoturisme sau autoturisme de teren din import noi ori rulate se face potrivit prevederilor legislaţiei vamale în vigoare.

(2) În cazul autoturismelor sau a autoturismelor de teren din import noi ori rulate, care fac obiectul achiziţionării ca urmare a unui contract de leasing, accizele se calculează în funcţie de starea autoturismului sau autoturismului de teren din momentul introducerii în ţară. Procentul corespunzător de acciză se aplică asupra bazei de impozitare formate din valoarea de intrare la care se adaugă cuantumul taxelor vamale şi alte taxe speciale, după caz, datorate la momentul închiderii operaţiei de import.

(3) Transformarea în lei a valorii de intrare se efectuează conform prevederilor legislaţiei vamale în vigoare.

27 August 2004

Ordonanta nr. 83 din 19 august 2004

 • Text modificat
Text VechiText Nou
(1) În cazul cafelei verzi, acciza este egală cu echivalentul în lei a 850 euro pe tonă.
?
(1) În cazul cafelei verzi, acciza este egală cu echivalentul în lei a 680 euro pe tonă.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou
(2) În cazul cafelei prăjite, inclusiv al cafelei cu înlocuitori, acciza este egală cu echivalentul în lei a 1.250 euro pe tonă.
?
(2) În cazul cafelei prăjite, inclusiv al cafelei cu înlocuitori, acciza este egală cu echivalentul în lei a 1.000 euro pe tonă.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou
(3) În cazul cafelei solubile, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubilă, acciza este egală cu echivalentul în lei a 5 euro pe kilogram.
?
(3) În cazul cafelei solubile, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubilă, acciza este egală cu echivalentul în lei a 4 euro pe kilogram.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

23 Decembrie 2003

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003

 • Publicare initiala

Text Initial

(1) În cazul cafelei verzi, acciza este egală cu echivalentul în lei a 850 euro pe tonă.

(2) În cazul cafelei prăjite, inclusiv al cafelei cu înlocuitori, acciza este egală cu echivalentul în lei a 1.250 euro pe tonă.

(3) În cazul cafelei solubile, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubilă, acciza este egală cu echivalentul în lei a 5 euro pe kilogram.

(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

Acciza (%)

1.

Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)

40

2.

Articole din cristal 1)

50

3.

Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor

20

4.

Produse de parfumerie

 

 

4.1. Parfumuri,

din care:

- ape de parfum

30

 

20

 

4.2. Ape de toaletă,

din care:

- ape de colonie

10

 

5

5.

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio2)

15

6.

Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc

15

7.

Aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare; aparate fotografice numerice

25

8.

Cuptoare cu microunde

15

9.

Aparate pentru condiţionat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp

15

10.

Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport

50

11.

Iahturi şi bărci cu motor pentru agrement

25

1) Prin cristal se înţelege sticla având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

2) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasă sau în module) cel puţin patru aparate sau funcţiuni diferite, dintre care cel puţin trei sunt funcţiuni audio (recepţie, înregistrare pe bandă magnetică, înregistrare pe compact disc, reproducere disc patefon, reproducere compact disc, reproducere bandă magnetică etc.).

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:

Tipul autoturismului Acciza pentru autoturisme noi (%) Acciza pentru autoturisme rulate (%)
1.

Autoturisme echipate cu motor cu benzină:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică sub 1601 cm3

0

1,5

b) Cu capacitate cilindrică între 1601 şi 1800 cm3

1,5

4,5

c) Cu capacitate cilindrică între 1801 şi 2000 cm3

3

9

d) Cu capacitate cilindrică între 2001 şi 2500 cm3

6 18

e) Cu capacitate cilindrică de peste 2500 cm3

9 27
2.

Autoturisme echipate cu motor Diesel:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică sub 1601 cm3

0

1,5

b) Cu capacitate cilindrică între 1601 şi 2000 cm3

1,5

4,5

c) Cu capacitate cilindrică între 2001 şi 2500 cm3

3

9

(6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură, asupra cantităţilor importate.

(7) În cazul produselor prevăzute la alin. (4) şi (5), accizele preced taxa pe valoarea adăugată şi se calculează o singură dată prin aplicarea cotelor procentuale prevăzute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezintă:

 • a) pentru produsele din producţia internă - preţurile de livrare, mai puţin accizele, respectiv preţul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obţinerea produsului respectiv;
 • b) pentru produsele din import - valoarea în vamă stabilită potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale şi alte taxe speciale, după caz.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf