Codul Fiscal - Art. 206^72

Valorificarea produselor accizabile aflate in proprietatea operatorilor economici aflati in procedura falimentului

  • Art. 206^72
28 Februarie 2014

Ordonanta de urgenta nr. 8 din 26 februarie 2014

  • Articol nou

Text Nou

(1) Circulaţia produselor accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului prevăzută în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, nu intră sub incidenţa prevederilor secţiunii a 9-a din prezentul capitol privind deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize.

(2) Produsele accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului şi care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare pot fi valorificate către antrepozitarii autorizaţi şi numai în vederea procesării.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) livrarea acestor produse se face pe bază de factură care trebuie să respecte prevederile art. 155 şi sub supraveghere fiscală.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf