Codul Fiscal - Art. 176

Nivelul accizelor

 • Art. 176
12 Decembrie 2014

Ordonanta de urgenta nr. 80 din 10 decembrie 2014

 • Text modificat
 • Introduce
 • Modifica

Text Nou

(1^1) Nivelul accizelor armonizate prevăzut în anexa nr. 1 se actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum, din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, faţă de perioada octombrie 2013 - septembrie 2014, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu pe data de 20 octombrie a fiecărui an.

(1^2) După actualizarea prevăzută la alin. (1^1) nivelul accizelor armonizate exprimate în lei, înscris în anexa nr. 1, se rotunjeşte la nivel de două zecimale, prin reducere, atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5 şi prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5.

Text Nou

(8) Nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (6) se actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum conform regulilor prevăzute la alin. (1^1) şi (1^2).

Text VechiText Nou

(1) Nivelul accizelor armonizate este cel prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul titlu.

?

(1) Nivelul accizelor armonizate este cel prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2015, cu excepţia nivelului accizelor pentru ţigarete care se aplică de la data de 1 aprilie 2015. Pentru anii următori, nivelul accizelor armonizate aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, respectiv 1 aprilie a fiecărui an pentru ţigarete, este nivelul actualizat calculat conform alin. (1^1).

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:

 • a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
 • b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.
?

(6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 189,52 lei/1.000 litri, respectiv cu 224,30 lei/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:

 • a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
 • b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepţia transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

4 Aprilie 2014

Ordonanta de urgenta nr. 14 din 2 aprilie 2014

 • Text modificat

Text Nou

(6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:

 • a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
 • b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

(7) Reducerea nivelului accizelor prevăzută la alin. (6) se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (6) către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană. Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

30 Decembrie 2010

Ordonanta de urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) Nivelul accizelor armonizate în perioada 2007 - 2010 este cel prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu.

?

(1) Nivelul accizelor armonizate este cel prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul titlu.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

29 Decembrie 2006

Hotarare nr. 1861 din 21 decembrie 2006

 • Norme metodologice modificate sau introduse
 • Introduce
 • Abroga

Text Nou

5^1.4. (1) În cazul produselor energetice şi al electricităţii, utilizare în scop comercial reprezintă utilizarea de către un operator economic - consumator final, care, în mod independent, realizează, în orice loc, furnizarea de bunuri şi servicii, oricare ar fi scopul sau rezultatele unor astfel de activităţi economice.

(2) Activităţile economice cuprind toate activităţile producătorilor, comercianţilor şi persoanelor care furnizează servicii, inclusiv activităţile agricole şi de minerit şi activităţile profesiilor libere sau asimilate.

(3) Autorităţile guvernamentale şi locale şi alte instituţii publice nu vor fi considerate ca efectuând activităţi economice, în cazul activităţilor sau tranzacţiilor în care se angajează în calitate de autorităţi publice.

(4) În înţelesul prezentelor norme, nu se consideră a fi operator economic o parte a unei societăţi sau a unui organism juridic care din punct de vedere organizaţional constituie o organizaţie independentă, capabilă să funcţioneze prin mijloacele sale proprii.

(5) Utilizarea energiei electrice pentru iluminatul public se consideră utilizare în scop comercial.

(6) Când are loc o utilizare combinată între utilizarea în scop comercial şi utilizarea în scop necomercial, accizarea se va aplica proporţional cu fiecare tip de utilizare corespunzător.

(7) Pentru semestrul I al anului 2007, structura accizei la ţigarete este 16,28 euro/1000 ţigarete + 29% aplicat la preţul maxim de vânzare cu amănuntul declarat.

Text Abrogat

5^1. (1) Utilizarea în scop comercial reprezintă utilizarea de către un agent economic - consumator final -, identificat în conformitate cu alin. (2), care, în mod independent, realizează, în orice loc, furnizarea de bunuri şi servicii, oricare ar fi scopul sau rezultatele unor astfel de activităţi economice.

(2) Activităţile economice cuprind toate activităţile producătorilor, comercianţilor şi persoanelor care furnizează servicii, inclusiv activităţile agricole şi de minerit şi activităţile profesiilor libere sau asimilate.

(3) Utilizarea în scop necomercial reprezintă orice utilizare de către consumatorii finali, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1).

(4) Nu este considerat fapt generator de accize consumul de electricitate destinat producţiei de electricitate, producţiei combinate de energie electrică şi energie termică, precum şi consumul utilizat pentru menţinerea capacităţii de a produce electricitate.

1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

 • Text modificat integral

Text Nou

(1) Nivelul accizelor armonizate în perioada 2007 - 2010 este cel prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu.

(2) Nivelul accizelor prevăzut la nr. crt. 5 - 9 din anexa nr. 1 cuprinde şi contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Sumele aferente acestei contribuţii se virează în contul Ministerului Sănătăţii Publice.

(3) Pentru produsele energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit la 1.000 litri, volumul va fi măsurat la o temperatură de 15 grade C.

(4) Pentru motorina destinată utilizării în agricultură se aplică o acciză redusă.

(5) Nivelul şi condiţiile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.

5^1. (1) Utilizarea în scop comercial reprezintă utilizarea de către un agent economic - consumator final -, identificat în conformitate cu alin. (2), care, în mod independent, realizează, în orice loc, furnizarea de bunuri şi servicii, oricare ar fi scopul sau rezultatele unor astfel de activităţi economice.

(2) Activităţile economice cuprind toate activităţile producătorilor, comercianţilor şi persoanelor care furnizează servicii, inclusiv activităţile agricole şi de minerit şi activităţile profesiilor libere sau asimilate.

(3) Utilizarea în scop necomercial reprezintă orice utilizare de către consumatorii finali, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1).

(4) Nu este considerat fapt generator de accize consumul de electricitate destinat producţiei de electricitate, producţiei combinate de energie electrică şi energie termică, precum şi consumul utilizat pentru menţinerea capacităţii de a produce electricitate.

2 Mai 2006

Ordonanta de urgenta nr. 33 din 19 aprilie 2006

 • Text modificat integral

Text Nou

(1) Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.Acciza*)(echivalemt euro/U.M.)Acciza**)(echivalemt euro/U.M.)
01234
1.

Bere din care:

  1.1. Bere — produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl

hl/1 grad

Plato1)

0.740

0.43

0.748

0.43

2.

Vinuri

  2.1 Vinuri liniştite

  2.2 Vinuri spumoase

hl de produs

 

0,00

34,05

 

0,00

34,05

3.

Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

  3.1 liniştite

  3.2 spumoase

hl de produs

 

0,00

34,05

 

0,00

34,05

4.

Produse intermediare

hl de produs

51,08

51,08

5.

Alcool etilic

hl alcool pur2)

665,35

750,00

 

Produse din tutun

6.

Ţigarete

1.000

ţigarete

15,53+

30%

16,28+

29%

7.

Ţigări şi ţigări de foi

1.000 bucăţi

32,13

34,50

8.

Tutun destinat fumatului din care:

  8.1. Tutun destinat rulării în ţigarete

kg

kg

42.51

42.51

46.00

46.00

 

Uleiuri minerale

9.

Benzine cu plumb

tonă

1.000 litri

480,00

369,60

513.00

395.01

10.

Benzine fără plumb

tonă

1.000 litri

425,06

327,29

425,06

327,29

11.

Motorine

tonă

1.000 litri

307,59

259,91

307,59

259,91

12.

Păcură

1.000 kg

6,81

9,50

13.

Gaze petroliere lichefiate din care:

  13.1 Utilizate drept carburant

  13.2 Utilizate pentru încălzire

  13.3 Utilizate în consum casnic3)

1.000 kg

 

128,26

113,50

0,00

 

128,26

113,50

0,00

14.

Gaz natural utilizat din care:

  14.1 Utilizat drept carburant

  14.2 Utilizat pentru încălzit

gigajoule

 

1,59

0,00

 

2,00

0,00

15.

Petrol lampant (kerosen)4) din care:

  15.1. Utilizat drept carburant

 

  15.2. Utilizat pentru încălzire 

 

 

tonă

1.000 litri

      tonă

   1.000 litri

 

 

469,89

375,91

469,89

375,91

 

 

469,89

375,91

469,89

375,91

16

Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromatice

tonă

469,89

469,89

 

Electricitate

17.

Electricitate utilizată în scop comercial

MWh

0,14

0,19

18.

Electricitate utilizată în scop necomercial

MWh

0,30

0,39

     

*) Nivelul accizelor se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

**) Nivelul accizelor se aplică începând cu data de 1 iulie 2006.

1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine, la temperatura de 20 grade/4 grade C.

2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20 grade C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.

4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează."

(2) Nivelul accizelor prevăzut la alin. (1) nr. crt. 5 - 8 cuprinde şi contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Sumele aferente acestei contribuţii se virează în contul Ministerului Sănătăţii.

5^1. (1) Utilizarea în scop comercial reprezintă utilizarea de către un agent economic - consumator final -, identificat în conformitate cu alin. (2), care, în mod independent, realizează, în orice loc, furnizarea de bunuri şi servicii, oricare ar fi scopul sau rezultatele unor astfel de activităţi economice.

(2) Activităţile economice cuprind toate activităţile producătorilor, comercianţilor şi persoanelor care furnizează servicii, inclusiv activităţile agricole şi de minerit şi activităţile profesiilor libere sau asimilate.

(3) Utilizarea în scop necomercial reprezintă orice utilizare de către consumatorii finali, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1).

(4) Nu este considerat fapt generator de accize consumul de electricitate destinat producţiei de electricitate, producţiei combinate de energie electrică şi energie termică, precum şi consumul utilizat pentru menţinerea capacităţii de a produce electricitate.

4 Iulie 2005

Hotarare nr. 610 din 23 iunie 2005

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

5^1. (1) Utilizarea în scop comercial reprezintă utilizarea de către un agent economic - consumator final -, identificat în conformitate cu alin. (2), care, în mod independent, realizează, în orice loc, furnizarea de bunuri şi servicii, oricare ar fi scopul sau rezultatele unor astfel de activităţi economice.

(2) Activităţile economice cuprind toate activităţile producătorilor, comercianţilor şi persoanelor care furnizează servicii, inclusiv activităţile agricole şi de minerit şi activităţile profesiilor libere sau asimilate.

(3) Utilizarea în scop necomercial reprezintă orice utilizare de către consumatorii finali, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1).

(4) Nu este considerat fapt generator de accize consumul de electricitate destinat producţiei de electricitate, producţiei combinate de energie electrică şi energie termică, precum şi consumul utilizat pentru menţinerea capacităţii de a produce electricitate.

1 Iunie 2005

Legea nr. 163 din 1 iunie 2005

 • Text modificat integral

Text Nou

Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza*

(echivalent euro/UM)

0

1

2

3

1.

Bere, din care:

1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl

hl/1 grad Plato1)

0,74

0,43

2.

Vinuri

2.1.      Vinuri liniştite

2.2.      Vinuri spumoase

hl de produs

 

0,00

34,05

3.

Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

3.1.      liniştite

3.2.      spumoase

hl de produs

 

0,00

34,05

4.

Produse intermediare

hl de produs

51,08

5.

Alcool etilic

hl alcool pur2)

465,35

 

Produse din tutun

 

 

6.

Ţigarete

1.000 ţigarete

9,10 + 30%

7.

Ţigări şi ţigări de foi

1.000 bucăţi

22,13

8.

 

Tutun destinat fumatului, din care:

kg

29,51

 

8.1 Tutun destinat rulării în ţigarete

kg

29,51

 

Uleiuri minerale

 

 

9.

Benzine cu plumb

tona

1000 litri

480,00

369,60

10.

Benzine fără plumb

tona

1000 litri

425,06

327,29

11.

Motorine

tona

1000 litri

307,59

259,91

12.

Păcură

1000kg

6,81

13.

Gaze petroliere lichefiate, din care:

1000kg

100, 00

 

13.1. Utilizate drept carburant

 

128,26

 

13.2 Utilizate pentru incalzire

 

113,50

 

13.3 Utilizate in consum casnic3)

 

0,00

14.

Gaz natural utilizat drept carburant (codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00)

gigajoule

1,59

15.

Petrol lampant (inclusiv kerosen)4) din care:

 

 

 

15.1 Utilizat drept carburant

tona

1000 litri

469, 89

375,91

 

15.2 Utilizat pentru incalzire

tona

1000 litri

469,89

375,91

16.

Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromatice

tona

469,89

 

Electricitate (codul NC 2716)

  

17.

Electricitate utilizata in scop comercial

MWh0,14
 

Electricitate utilizata in scop necomercial

MWh0,30
30 Martie 2005

Ordonanta de urgenta nr. 24 din 24 martie 2005

 • Text modificat integral

Text Nou

Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza*

(echivalent euro/UM)

0

1

2

3

1.

Bere, din care:

1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl

hl/1 grad Plato1)

0,74

0,43

2.

Vinuri

2.1.      Vinuri liniştite

2.2.      Vinuri spumoase

hl de produs

 

0,00

34,05

3.

Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

3.1.      liniştite

3.2.      spumoase

hl de produs

 

0,00

34,05

4.

Produse intermediare

hl de produs

51,08

5.

Alcool etilic

hl alcool pur2)

465,35

 

Produse din tutun

 

 

6.

Ţigarete

1.000 ţigarete

9,10 + 30%

7.

Ţigări şi ţigări de foi

1.000 bucăţi

22,13

8.

 

Tutun destinat fumatului

din care:

kg

 

29,51

 

 8.1

Tutun destinat rulării în ţigarete

kg

29,51

 

Uleiuri minerale

 

 

9.

Benzine cu plumb

tona

1000 litri

480,00

369,60

10.

Benzine fără plumb

tona

1000 litri

425,06

327,29

11.

Motorine

tona

1000 litri

307,59

259,91

12.

Păcură

1000kg

6,81

13.

Gaze petroliere lichefiate, din care:

1000kg

100, 00

 

13.1. Utilizate drept carburant

 

128,26

 

13.2 Utilizate pentru incalzire

 

113,50

 

13.3 Utilizate in consum casnic3)

 

0,00

14.

Gaz natural utilizat drept carburant (codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00)

gigajoule

1,59

15.

Petrol lampant (inclusiv kerosen)4) din care:

 

 

 

15.1 Utilizat drept carburant

tona

1000 litri

469, 89

375,91

 

15.2 Utilizat pentru incalzire

tona

1000 litri

469,89

375,91

16.

Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromatice

tona

469,89

 

Electricitate (codul NC 2716)

  

17.

Electricitate utilizata in scop comercial

MWh0,14
 

Electricitate utilizata in scop necomercial

MWh0,30
27 August 2004

Ordonanta nr. 83 din 19 august 2004

 • Text modificat integral

Text Nou

Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza*

(echivalent euro/UM)

0

1

2

3

1.

Bere, din care:

1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl

hl/1 grad Plato1)

0,60

0,38

2.

Vinuri

2.1.      Vinuri liniştite

2.2.      Vinuri spumoase

hl de produs

 

0,00

30,00

3.

Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

3.1.      liniştite

3.2.      spumoase

hl de produs

 

0,00

30,00

4.

Produse intermediare

hl de produs

45,00

5.

Alcool etilic

hl alcool pur2)

280,00

 

Produse din tutun

 

 

6.

Ţigarete

1.000 ţigarete

5,73 + 31%

7.

Ţigări şi ţigări de foi

1.000 bucăţi

9, 00

8.

 

Tutun destinat fumatului

din care:

kg

 

17,00

 

 8.1

Tutun destinat rulării în ţigarete

kg

17, 00

 

Uleiuri minerale

 

 

9.

Benzine cu plumb

tona

1000 litri

414,00

319,00

10.

Benzine fără plumb

tona

1000 litri

353,00

272,00

11.

Motorine

tona

1000 litri

245,00

207,00

12.

Păcură

tona

0,00

13.

Gaze petroliere lichefiate, din care:

tona

100, 00

 

13.1. Utilizate în consum casnic3)

tona

0,00

14.

Gaz metan

tona

0,00

15.

Petrol lampant (inclusiv kerosen)4)

tona

414, 00

16.

Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromatice

tona

414,

29 Iunie 2004

Hotarare nr. 977 din 25 iunie 2004

 • Text modificat integral

Text Nou

Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza*

(echivalent

euro/UM)

0

1

2

3

1.

Bere, din care:

1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl

hl/1 grad Plato1)

0,60

0,50

2.

Vinuri

2.1.      Vinuri liniştite

2.2.      Vinuri spumoase

hl de produs

 

0,00

42,00

3.

Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

3.1.      liniştite

3.2.      spumoase

hl de produs

 

0,00

42,00

4.

Produse intermediare

hl de produs

45,00

5.

Alcool etilic

hl alcool pur2)

280,00

 

Produse din tutun

 

 

6.

Ţigarete

1.000 ţigarete

5,73 + 31%

7.

Ţigări şi ţigări de foi

1.000 bucăţi

9, 00

8.

 

Tutun destinat fumatului

din care:

kg

 

17,00

 

 8.1

Tutun destinat rulării în ţigarete

kg

17, 00

 

Uleiuri minerale

 

 

9.

Benzine cu plumb

tona

1000 litri

414,00

319,00

10.

Benzine fără plumb

tona

1000 litri

353,00

272,00

11.

Motorine

tona

1000 litri

245,00

207,00

12.

Păcură

tona

0,00

13.

Gaze petroliere lichefiate, din care:

tona

100, 00

 

13.1. Utilizate în consum casnic3)

tona

0,00

14.

Gaz metan

tona

0,00

15.

Petrol lampant (inclusiv kerosen)4)

tona

414, 00

16.

Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromatice

tona

414,

23 Decembrie 2003

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003

 • Publicare initiala

Text Initial

Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza*

(echivalent

euro/UM)

0

1

2

3

1.

Bere, din care:

1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl

hl/1 grad Plato1)

0,55

 

0,47

2.

Vinuri

2.1. Vinuri liniştite

2.2. Vinuri spumoase

hl de produs

 

0,00

42,00

3.

Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

3.1. liniştite

3.2. spumoase

hl de produs

 

0,00

42, 00

4.

Produse intermediare

hl de produs

45,00

5.

Alcool etilic

hl alcool pur2)

150,00

 

Produse din tutun

 

 

6.

Ţigarete

1.000 ţigarete

4,47+ 32%

7.

Ţigări şi ţigări de foi

1.000 bucăţi

8, 00

8.

Tutun destinat fumatului

din care:

8.1. Tutun destinat rulării în ţigarete

kg

 

kg

16, 00

 

11,00

 

Uleiuri minerale

 

 

9.

Benzine cu plumb

tona

1000 litri

404,00

311, 00

10.

Benzine fără plumb

tona

1000 litri

347,00

267, 00

11.

Motorine

11.1. Motorine, exclusiv tipul EURO (EN590)

11.2. Motorine EURO (EN590)

tona

1000 litri

1000 litri

221,00

190, 00

186,00

12.

Păcură

tona

0,00

13.

Gaze petroliere lichefiate, din care:

tona

100, 00

 

13.1. Utilizate în consum casnic3)

tona

0,00

14.

Gaz metan

tona

0,00

15.

Petrol lampant (inclusiv kerosen)4)

tona

404,00

16.

Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromatice

tona

404,00

* Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual începând cu data de 1 iulie 2004, prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, la Capitolul 10 - Impozitarea.

1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine, la temperatura de 20 grade/4 grade C.

2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20 grade C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz.

4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf