Codul Fiscal - Art. 150^1

Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare

  • Art. 150^1
28 Ianuarie 2015

Ordonanta nr. 4 din 21 ianuarie 2015

  • Articol nou

Text Nou

(1) Persoana care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri care este taxabilă, conform prezentului titlu, este obligată la plata taxei.

(2) Atunci când persoana obligată la plata taxei pentru achiziţia intracomunitară, conform alin. (1), este:

  • a) o persoană impozabilă stabilită în Comunitate, dar nu în România, respectiva persoană poate, în condiţiile stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei;

  • b) o persoană impozabilă care nu este stabilită în Comunitate, respectiva persoană este obligată, în condiţiile stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf