Codul Fiscal - Art. 124^8

Schimbul automat de informatii

  • Art. 124^8
1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

  • Text modificat

Text Nou

(1) Autoritatea competentă din România va comunica autorităţii competente din statul membru de rezidenţă al beneficiarului efectiv informaţiile prevăzute la art. 124^7.

(2) Comunicarea de informaţii are un caracter automat şi trebuie să aibă loc cel puţin o dată pe an, în decursul a 6 luni următoare sfârşitului anului fiscal, pentru toate plăţile de dobândă efectuate în cursul acestui an.

(3) Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu cele ale cap. V din prezentul titlu, cu excepţia prevederilor art. 124^35.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf