Codul Fiscal - Art. 124^41

Data aplicarii

  • Art. 124^41
7 Iunie 2012

Ordonanta de urgenta nr. 24 din 06 iunie 2012

  • Text modificat

Text Abrogat

Prevederile prezentului capitol, care transpun prevederile Directivei nr. 77/799/CEE privind asistenţa reciprocă între autorităţile competente din statele membre în domeniul taxării directe şi impunerii primelor de asigurare, cu amendamentele ulterioare, se aplică începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

  • Text modificat

Text Nou

Prevederile prezentului capitol, care transpun prevederile Directivei nr. 77/799/CEE privind asistenţa reciprocă între autorităţile competente din statele membre în domeniul taxării directe şi impunerii primelor de asigurare, cu amendamentele ulterioare, se aplică începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf