Codul Fiscal - Art. 124^28

Prevederi generale

 • Art. 124^28
7 Iunie 2012

Ordonanta de urgenta nr. 24 din 06 iunie 2012

 • Text modificat

Text Abrogat

(1) În conformitate cu prevederile prezentului capitol, autorităţile competente ale statelor membre vor schimba orice informaţie care poate să le îndreptăţească să efectueze o corectă stabilire a impozitelor pe venit şi pe capital şi orice informaţie referitoare la stabilirea impozitelor asupra primelor de asigurare la care se face referire la art. 3 paragraful 6 din Directiva 76/308/CEE a Consiliului, din 15 martie 1976, privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de anumite obligaţii fiscale, taxe, impozite şi alte măsuri, cu amendamentele ulterioare.

(2) Vor fi privite ca impozite pe venit şi pe capital, indiferent de modul în care sunt stabilite, toate impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe elemente de venit sau de capital, inclusiv impozitele pe câştigurile din înstrăinarea proprietăţii mobiliare sau imobiliare, impozitul pe sumele totale ale salariilor plătite de întreprinderi, precum şi impozitele pe creşterea de capital.

(3) Impozitele la care se face referire la alin. (2) sunt în prezent, în mod special:

 • a) în Belgia:
  • - impozitul persoanelor fizice;
  • - impozitul societăţilor;
  • - impozitul persoanelor morale;
  • - impozitul nerezidenţilor;
 • b) în Danemarca:
  • - indkomstskat til staten;
  • - selskabsskat;
  • - den kommunale indkomstskat;
  • - den amtskommunale indkomstskat;
  • - folkepensionsbidragene;
  • - somendsskatten;
  • - den saerlige indkomstskat;
  • - kirkeskat;
  • - formueskat til staten;
  • - bidrag til dagpengefonden;
 • c) în Germania:
  • - Einkommensteuer;
  • - Korperschaftsteuer;
  • - Vermogensteuer;
  • - Gewerbesteuer;
  • - Grundsteuer;
 • d) în Grecia:
  • - phdros eisodematos fndikon prosopon
  • - phdros eisodematos uomikou prosopon
  • - phdros akiuetou periousias
 • e) în Spania:
  • - impozitul pe venitul persoanelor fizice;
  • - impozitul pe societăţi;
  • - impozitul extraordinar pe averea persoanelor fizice;
 • f) în Franţa:
  • - impozitul pe venit;
  • - impozitul pe societate;
  • - impozitele profesionale;
  • - taxe fonciere sur les proprietes baties;
  • - taxe fonciere sur les proprietes non baties;
 • g) în Irlanda:
  • - impozitul pe venit;
  • - impozitul pe corporaţie;
  • - impozitul pe câştiguri de capital;
  • - impozitul pe avere;
 • h) în Italia:
  • - imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • - imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • - imposta locale sui redditi;
 • i) în Luxemburg:
  • - impozitul pe veniturile persoanelor fizice;
  • - impozitul pe veniturile colectivităţilor;
  • - impozitul comercial comunal;
  • - impozitul pe avere;
  • - impozitul funciar;
 • j) în Olanda:
  • - Inkomstenbelasting;
  • - Vennootschapsbelosting;
  • - Vermogensbelasting;
 • k) în Austria
  • - Einkommensteuer
  • - Korperschaftsteuer;
  • - Grundsteuer;
  • - Bodenwertabgabe;
  • - Abgabe von land - und forstwirtschaftlichen Betrieben;
 • l) în Portugalia:
  • - contribuicao predial;
  • - imposto sobre a industria agricola;
  • - contribuicao industrial;
  • - imposto de capitais;
  • - imposto profissional;
  • - imposto complementar;
  • - imposto de mais - valias;
  • - imposto sobre o rendimento do petroleo;
  • - os adicionais devidos sobre os impostos precedentes;
 • m) în Finlanda:
  • - Valtion tuleverot - de statlin ga inkomstskatterna;
  • - Yhteisojen tulovero - inkomstskatten for samfund;
  • - Kunnallisvero - kommunalskatten;
  • - Kirkollisvero - kyrkoskatten;
  • - Kansanelakevakuutusmaksu - folkpenşionsforsakrîn gspremien;
  • - Sairausvakuutusmaksu- sjukforsakrîn gspremien;
  • - Korkotulom lahdevero - kallskatten pa ranteîn komst;
  • - Rajoitetusti verovelvollisen lahdevero - kallskatten for begransat skattskylding;
  • - Valtion varallisuusvero - den statlinga formogenhetsskatten;
  • - Kiin teistovero - fastin ghetsskatten;
 • n) în Suedia:
  • - Den statliga inkomstskatten;
  • - Sjomansskatten;
  • - Kupongskatten;
  • - Den sarskilda inkomstskatten for utomlands bosatta;
  • - Den sarskilda inkomstskatten for utomlands bosatta artister m.fl.;
  • - Den statlinga fastighetsskatten;
  • - Den kommunala inkomstskatten;
  • - Formogenhetsskatten;
 • o) în Marea Britanie:
  • - impozitul pe venit;
  • - impozitul pe corporaţii;
  • - impozitul pe câştigurile de capital;
  • - impozitul pe venitul petrolier;
  • - impozitul pe îmbunătăţiri funciare;
 • p) în Republica Cehă:
  • - dane priijmu;
  • - dan z nemovitosti;
  • - dan dedicka, dan darovaci a dan zprevodu nemovitosti;
  • - dan z pridane hodnoty;
  • - spotrebni dane;
 • q) în Estonia:
  • - Tulumaks;
  • - Sotsiaalmaks;
  • - Maamaks;
 • r) în Cipru:
  • - phdros eisodematos
  • - Ektakte Eisfora
  • - gia tenAmuna tes Demokratias
  • - phdros Kefalaioukon Kerdon
  • - phdros Akinetes Idioktesias
 • s) în Letonia:
  • - iedzivotaju ienakuma nodoklis;
  • - nekustama ipasuka nodoklis;
  • - uznemumu ienakuma nodoklis;
 • ş) în Lituania:
  • - gyventoju pajamu mokestis;
  • - pelno mokestis;
  • - imoniu ir organizaciju nekilnojamojo turto mokestis;
  • - zemes mokestis;
  • - mokestis uz valstybinius gamtos isteklius;
  • - mokestis uz aplinkos tersima;
  • - naftos ir duju istekliu mokestis;
  • - paveldimo turto mokestis;
 • t) în Ungaria:
  • - szemelyi jovedelemando;
  • - tarsazagi ado;
  • - osztalekado;
  • - altalanos forgalmi ado;
  • - jovedeki ado;
  • - epitmenyado;
  • - telekado;
 • ţ) în Malta:
  • - Taxxa fuq l-income;
 • u) în Polonia:
  • - podatek dochodowy od osob prawnych;
  • - podatek dochodowy od osob fizycznych;
  • - podatek od czynnosci cywilnopranych;
 • v) în Slovenia:
  • - dohodnina;
  • - davki obcanov;
  • - davek od dobicka pravnih oseb;
  • - posebni davek na bilacno vsoto bank in hranilnic;
 • w) în Slovacia:
  • - dan z prijmov fyzickych osob;
  • - dan z prijmov pravnickych osob;
  • - dan z dedicstva;
  • - dan z darovania;
  • - dan z prevodu a prechodu nehnutelnosti;
  • - dan z nehnutelnosti;
  • - dan z predanej hodnoty;
  • - spotrebne dane.

Text Abrogat

(4) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, asupra oricăror impozite identice sau similare stabilite ulterior, în plus, sau în locul impozitelor prevăzute la alin. (3). Autorităţile competente ale statelor membre se vor informa reciproc asupra datei de intrare în vigoare a unor asemenea impozite.

(5) Sintagma autoritate competentă înseamnă:

 • a) în Belgia:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • b) în Danemarca:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • c) în Germania:
  • - ministrul federal de finanţe sau un reprezentant autorizat;
 • d) în Grecia:
  • - To Upourgeio Oikonomikon sau un reprezentant autorizat;
 • e) în Spania:
  • - ministrul economiei şi finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • f) în Franţa:
  • - ministrul economiei sau un reprezentant autorizat;
 • g) în Irlanda:
  • - comisionarii de venituri sau reprezentanţii lor autorizaţi;
 • h) în Italia:
  • - şeful departamentului de politică fiscală sau reprezentantul său autorizat;
 • i) în Luxemburg:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • j) în Olanda:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • k) în Austria:
  • - ministrul federal de finanţe sau un reprezentant autorizat;
 • l) în Portugalia:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • m) în Finlanda:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • n) în Suedia
  • - şeful departamentului de finanţe sau reprezentantul său autorizat;
 • o) în Marea Britanie:
  • - comisionarii de la vamă şi accize sau un reprezentant autorizat pentru informaţiile solicitate, referitoare la taxe asupra primelor de asigurare şi accize;
  • - comisionarii de la Inland Revenue sau reprezentanţii lor autorizaţi;
 • p) în Republica Cehă:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • q) în Estonia:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • r) în Cipru:
  • - Upourgeio Oikonomikon sau un reprezentant autorizat;
 • s) în Letonia:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • ş) în Lituania:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • t) în Ungaria:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • ţ) în Malta:
  • - ministrul responsabil de departamentul fiscal sau un reprezentant autorizat;
 • u) în Polonia:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • v) în Slovenia:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • w) în Slovacia:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • x) în România:
  • - ministrul finanţelor publice sau un reprezentant autorizat.
29 Decembrie 2006

Hotarare nr. 1861 din 21 decembrie 2006

 • Norme metodologice modificate sau introduse

Text Nou

26. În cazul României, impozitele la care sunt aplicabile prevederile capitolului V sunt:

- impozitul pe venit;

- impozitul pe profit;

- impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;

- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

- impozitul pe clădiri;

- impozitul pe teren.

În cazul Bulgariei, impozitele la care sunt aplicabile prevederile capitolului V sunt:

- dank vrhu dohodite na fizieckite liţa;

- korporativen dank;

- danţi, udrjani pri iztonika;

- alternativni danţi na korporativniia dank;

- okonatelen godişen (patenten) dank.

Text Nou

27. În cazul Bulgariei autoritate competentă înseamnă Izplnitelniiat direktor na Naţionalnata agenţiia za prihodite.

1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

 • Text modificat

Text Nou

(1) În conformitate cu prevederile prezentului capitol, autorităţile competente ale statelor membre vor schimba orice informaţie care poate să le îndreptăţească să efectueze o corectă stabilire a impozitelor pe venit şi pe capital şi orice informaţie referitoare la stabilirea impozitelor asupra primelor de asigurare la care se face referire la art. 3 paragraful 6 din Directiva 76/308/CEE a Consiliului, din 15 martie 1976, privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de anumite obligaţii fiscale, taxe, impozite şi alte măsuri, cu amendamentele ulterioare.

(2) Vor fi privite ca impozite pe venit şi pe capital, indiferent de modul în care sunt stabilite, toate impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe elemente de venit sau de capital, inclusiv impozitele pe câştigurile din înstrăinarea proprietăţii mobiliare sau imobiliare, impozitul pe sumele totale ale salariilor plătite de întreprinderi, precum şi impozitele pe creşterea de capital.

(3) Impozitele la care se face referire la alin. (2) sunt în prezent, în mod special:

 • a) în Belgia:
  • - impozitul persoanelor fizice;
  • - impozitul societăţilor;
  • - impozitul persoanelor morale;
  • - impozitul nerezidenţilor;
 • b) în Danemarca:
  • - indkomstskat til staten;
  • - selskabsskat;
  • - den kommunale indkomstskat;
  • - den amtskommunale indkomstskat;
  • - folkepensionsbidragene;
  • - somendsskatten;
  • - den saerlige indkomstskat;
  • - kirkeskat;
  • - formueskat til staten;
  • - bidrag til dagpengefonden;
 • c) în Germania:
  • - Einkommensteuer;
  • - Korperschaftsteuer;
  • - Vermogensteuer;
  • - Gewerbesteuer;
  • - Grundsteuer;
 • d) în Grecia:
  • - phdros eisodematos fndikon prosopon
  • - phdros eisodematos uomikou prosopon
  • - phdros akiuetou periousias
 • e) în Spania:
  • - impozitul pe venitul persoanelor fizice;
  • - impozitul pe societăţi;
  • - impozitul extraordinar pe averea persoanelor fizice;
 • f) în Franţa:
  • - impozitul pe venit;
  • - impozitul pe societate;
  • - impozitele profesionale;
  • - taxe fonciere sur les proprietes baties;
  • - taxe fonciere sur les proprietes non baties;
 • g) în Irlanda:
  • - impozitul pe venit;
  • - impozitul pe corporaţie;
  • - impozitul pe câştiguri de capital;
  • - impozitul pe avere;
 • h) în Italia:
  • - imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • - imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • - imposta locale sui redditi;
 • i) în Luxemburg:
  • - impozitul pe veniturile persoanelor fizice;
  • - impozitul pe veniturile colectivităţilor;
  • - impozitul comercial comunal;
  • - impozitul pe avere;
  • - impozitul funciar;
 • j) în Olanda:
  • - Inkomstenbelasting;
  • - Vennootschapsbelosting;
  • - Vermogensbelasting;
 • k) în Austria
  • - Einkommensteuer
  • - Korperschaftsteuer;
  • - Grundsteuer;
  • - Bodenwertabgabe;
  • - Abgabe von land - und forstwirtschaftlichen Betrieben;
 • l) în Portugalia:
  • - contribuicao predial;
  • - imposto sobre a industria agricola;
  • - contribuicao industrial;
  • - imposto de capitais;
  • - imposto profissional;
  • - imposto complementar;
  • - imposto de mais - valias;
  • - imposto sobre o rendimento do petroleo;
  • - os adicionais devidos sobre os impostos precedentes;
 • m) în Finlanda:
  • - Valtion tuleverot - de statlin ga inkomstskatterna;
  • - Yhteisojen tulovero - inkomstskatten for samfund;
  • - Kunnallisvero - kommunalskatten;
  • - Kirkollisvero - kyrkoskatten;
  • - Kansanelakevakuutusmaksu - folkpenşionsforsakrîn gspremien;
  • - Sairausvakuutusmaksu- sjukforsakrîn gspremien;
  • - Korkotulom lahdevero - kallskatten pa ranteîn komst;
  • - Rajoitetusti verovelvollisen lahdevero - kallskatten for begransat skattskylding;
  • - Valtion varallisuusvero - den statlinga formogenhetsskatten;
  • - Kiin teistovero - fastin ghetsskatten;
 • n) în Suedia:
  • - Den statliga inkomstskatten;
  • - Sjomansskatten;
  • - Kupongskatten;
  • - Den sarskilda inkomstskatten for utomlands bosatta;
  • - Den sarskilda inkomstskatten for utomlands bosatta artister m.fl.;
  • - Den statlinga fastighetsskatten;
  • - Den kommunala inkomstskatten;
  • - Formogenhetsskatten;
 • o) în Marea Britanie:
  • - impozitul pe venit;
  • - impozitul pe corporaţii;
  • - impozitul pe câştigurile de capital;
  • - impozitul pe venitul petrolier;
  • - impozitul pe îmbunătăţiri funciare;
 • p) în Republica Cehă:
  • - dane priijmu;
  • - dan z nemovitosti;
  • - dan dedicka, dan darovaci a dan zprevodu nemovitosti;
  • - dan z pridane hodnoty;
  • - spotrebni dane;
 • q) în Estonia:
  • - Tulumaks;
  • - Sotsiaalmaks;
  • - Maamaks;
 • r) în Cipru:
  • - phdros eisodematos
  • - Ektakte Eisfora
  • - gia tenAmuna tes Demokratias
  • - phdros Kefalaioukon Kerdon
  • - phdros Akinetes Idioktesias
 • s) în Letonia:
  • - iedzivotaju ienakuma nodoklis;
  • - nekustama ipasuka nodoklis;
  • - uznemumu ienakuma nodoklis;
 • ş) în Lituania:
  • - gyventoju pajamu mokestis;
  • - pelno mokestis;
  • - imoniu ir organizaciju nekilnojamojo turto mokestis;
  • - zemes mokestis;
  • - mokestis uz valstybinius gamtos isteklius;
  • - mokestis uz aplinkos tersima;
  • - naftos ir duju istekliu mokestis;
  • - paveldimo turto mokestis;
 • t) în Ungaria:
  • - szemelyi jovedelemando;
  • - tarsazagi ado;
  • - osztalekado;
  • - altalanos forgalmi ado;
  • - jovedeki ado;
  • - epitmenyado;
  • - telekado;
 • ţ) în Malta:
  • - Taxxa fuq l-income;
 • u) în Polonia:
  • - podatek dochodowy od osob prawnych;
  • - podatek dochodowy od osob fizycznych;
  • - podatek od czynnosci cywilnopranych;
 • v) în Slovenia:
  • - dohodnina;
  • - davki obcanov;
  • - davek od dobicka pravnih oseb;
  • - posebni davek na bilacno vsoto bank in hranilnic;
 • w) în Slovacia:
  • - dan z prijmov fyzickych osob;
  • - dan z prijmov pravnickych osob;
  • - dan z dedicstva;
  • - dan z darovania;
  • - dan z prevodu a prechodu nehnutelnosti;
  • - dan z nehnutelnosti;
  • - dan z predanej hodnoty;
  • - spotrebne dane.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, asupra oricăror impozite identice sau similare stabilite ulterior, în plus, sau în locul impozitelor prevăzute la alin. (3). Autorităţile competente ale statelor membre se vor informa reciproc asupra datei de intrare în vigoare a unor asemenea impozite.

(5) Sintagma autoritate competentă înseamnă:

 • a) în Belgia:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • b) în Danemarca:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • c) în Germania:
  • - ministrul federal de finanţe sau un reprezentant autorizat;
 • d) în Grecia:
  • - To Upourgeio Oikonomikon sau un reprezentant autorizat;
 • e) în Spania:
  • - ministrul economiei şi finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • f) în Franţa:
  • - ministrul economiei sau un reprezentant autorizat;
 • g) în Irlanda:
  • - comisionarii de venituri sau reprezentanţii lor autorizaţi;
 • h) în Italia:
  • - şeful departamentului de politică fiscală sau reprezentantul său autorizat;
 • i) în Luxemburg:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • j) în Olanda:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • k) în Austria:
  • - ministrul federal de finanţe sau un reprezentant autorizat;
 • l) în Portugalia:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • m) în Finlanda:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • n) în Suedia
  • - şeful departamentului de finanţe sau reprezentantul său autorizat;
 • o) în Marea Britanie:
  • - comisionarii de la vamă şi accize sau un reprezentant autorizat pentru informaţiile solicitate, referitoare la taxe asupra primelor de asigurare şi accize;
  • - comisionarii de la Inland Revenue sau reprezentanţii lor autorizaţi;
 • p) în Republica Cehă:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • q) în Estonia:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • r) în Cipru:
  • - Upourgeio Oikonomikon sau un reprezentant autorizat;
 • s) în Letonia:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • ş) în Lituania:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • t) în Ungaria:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • ţ) în Malta:
  • - ministrul responsabil de departamentul fiscal sau un reprezentant autorizat;
 • u) în Polonia:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • v) în Slovenia:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • w) în Slovacia:
  • - ministrul finanţelor sau un reprezentant autorizat;
 • x) în România:
  • - ministrul finanţelor publice sau un reprezentant autorizat.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf