Codul Fiscal - Art. 124^27

Data aplicarii

  • Art. 124^27
1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

  • Text modificat

Text Nou

Prevederile prezentului capitol, reprezentând transpunerea Directivei 2003/49/CE a Consiliului, din 3 iunie 2003, privind un sistem comun de impozitare aplicabil plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite, cu amendamentele ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf